Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Ανακοίνωσις: Ιερά Πανήγυρις στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων!

Ανακοίνωσις: Ιερά Πανήγυρις στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων!

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ & ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
τῶν ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ
Ἀκρωτῆρι-Χανίων

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 03-06-2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 07:00. Αρχιερατικός Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ μετ’ Ἀρτοκλασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 04-06-2017
«Τὴν ἀδιαίρετον φύσιν ὀρθοδόξως θεολογοῦμεν, Θεὸν Πατέρα τὸν ἄναρχον, τῆς αὐτῆς ἐξουσίας Λόγον καὶ Πνεῦμα, Εὐλογητὸς εἶ κράζοντες, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.»

ΠΡΩΙ: 06:30. Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἐπισυναπτομένου δέ
καὶ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας.
Θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν
Ἁγίων Λειψάνων τῆς Μονῆς.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 07:00 Παράκλησις εἰς τὴν Πανοικτίρμονα καὶ Πολυεύσπλαγχνον
«ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ», μετ’ Ἀρτοκλασίας.
ΔΕΥΤΕΡΑ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 05-06-2017
«Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα….Τριάδα σέβειν ἁγίαν.»

ΠΡΩΙ: 07:00. Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία, μετ’
Ἀρτοκλασίας.

«Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε, τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας γόνυ προσκυνήσω σου τὴν ἀήττητον δύναμιν»

 

Ευστράτιος Χατζηδάκης

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ