Αρχική > Ιερές Μονές

Ιερές Μονές

Ἱεραί Μοναί:

Ἱεραί Μοναί:

Ἀνδρῷαι:

1. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, ἔτος ἱδρύσεως 1537. Ἡγούμενος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος (μοναχοί 13), τηλ. 28210-63.319.

 

2. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ἔτος ἱδρύσεως 1634. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης (μοναχοί 10), τηλ. 28210-63.572, φαξ: 28210-63.551.

 

3. Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου Βάμου Ἀποκορώνου. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς, τηλ. 28250-51.996.

 

4. Ἁγίου Γεωργίου Χαρωδιᾶς. Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Τζομπανάκης, τηλ. 28210-90.198.

 

Γυναικεῖαι:

1. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου. Ἡγουμένη Θεοφόρα Μοναχή (μοναχαί 2), τηλ. 28210-64.571 καί 64.763.

 

2. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, ἔτος ἱδρύσεως 1550/60. Ἡγουμένη: Θεοξένη Μοναχή (μοναχαί 54), τηλ. 28210-91.125.

 

Ἡσυχαστήρια: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κάστρου καί Ἁγίας Κυριακῆς Βαρυπέτρου τῆς Ἱ.Μ. Χρυσοπηγῆς, τηλ. 28210-29.840, φαξ: 28210-97.600.

Μετόχια Ἱερῶν Μονῶν: Ἁγίου Ἐλευθερίου Μουρνιῶν, Ἁγίου Παύλου (Κατασκηνώσεις), Γενέσιον τῆς Θεοτόκου Περβολίτσας, Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Ἁγίου Γεωργίου Νεροκούρου, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κουμαρέ. Ἁγίου Χριστοφόρου Κορακιῶν, Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλάτης.

Διαλελυμένη Ἱ. Μονή: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου εἰς Κουφόν Κυδωνίας.

Σύνολον Μοναχῶν 80.