Αρχική > Ιερές Μονές

Ιερές Μονές

Ἱεραί Μοναί:

 
Ἀνδρῷαι: 1. Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, ἔτος ἱδρύσεως 1537. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος (μοναχοί 6). τηλ. 28210-63.319. 2. Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ἔτος ἱδρύσεως 1634. Διοικεῖται ὑπό Διοικούσης Ἐπιτροπῆς (μοναχοί 6), τηλ. 28210-63.572, φάξ: 28210-63.551. 3. Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου Βάμου Ἀποκορώνου. Ὑπεύθυνος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαράς (μοναχοί 2), τηλ. 28250-51.996. 4. Ἁγίου Γεωργίου Χαρωδιᾶς, τηλ. 28210-90.198. Ὑπεύθυνος π. Γεώργιος Τζομπανάκης.

Γυναικεῖαι: 1. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου. Ἡγουμένη Θεοφόρα Μοναχή  (μοναχαί 7), τηλ. 28210-64.571 καί 64.763. 2. Ἱερά Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, ἔτος ἱδρύσεως 1550/60. Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή (μοναχαί 50), τηλ. 28210-91.125.

Ἡσυχαστήρια: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κάστρου καί Ἁγίας Κυριακῆς Βαρυπέτρου τῆς Ἱ.Μ. Χρυσοπηγῆς, τηλ. 28210-29.840, φάξ: 28210-97.600.

Μετόχια Ἱερῶν Μονῶν: Ἁγίου Ἐλευθερίου Μουρνιῶν, Ἁγίου Παύλου (Κατασκηνώσεις), Γενέσιον τῆς Θεοτόκου Περβολίτσας, Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καί Ἁγίου Γεωργίου Νεροκούρου, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κουμαρέ. Ἁγίου Χριστοφόρου Κορακιῶν, Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλάτης.

Διαλελυμένη Ἱ. Μονή: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου εἰς Κουφόν Κυδωνίας.