Αρχική > Ιερές Μονές

Ιερές Μονές

Ἱεραί Μοναί:

Ἀνδρῷαι: 1. Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, ἔτος ἱδρύσεως 1537. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος (μοναχοί 5). τηλ. 28210-63.319. 2. Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ἔτος ἱδρύσεως 1634. Διοικεῖται ὑπό Διοικούσης Ἐπιτροπῆς (μοναχοί 5), τηλ. 28210-63.572, φάξ: 28210-63.551. 3. Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου Βάμου Ἀποκορώνου. Ὑπεύθυνος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαράς, τηλ. 28250-51.996. 4. Ἁγίου Γεωργίου Χαρωδιᾶς. Ὑπεύθυνος Πρωτ. Γεώργιος Τζομπανάκης, τηλ. 28210-90.198.

Γυναικεῖαι: 1. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου. Ἡγουμένη Θεοφόρα Μοναχή (μοναχαί 5), τηλ. 28210-64.571 καί 64.763. 2. Ἱερά Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, ἔτος ἱδρύσεως 1550/60. Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή (μοναχαί 52), τηλ. 28210-91.125.

Ἡσυχαστήρια: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κάστρου καί Ἁγίας Κυριακῆς Βαρυπέτρου τῆς Ἱ.Μ. Χρυσοπηγῆς, τηλ. 28210-29.840, φάξ: 28210-97.600.

Μετόχια Ἱερῶν Μονῶν: Ἁγίου Ἐλευθερίου Μουρνιῶν, Ἁγίου Παύλου (Κατασκηνώσεις), Γενέσιον τῆς Θεοτόκου Περβολίτσας, Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Ἁγίου Γεωργίου Νεροκούρου, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κουμαρέ. Ἁγίου Χριστοφόρου Κορακιῶν, Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλάτης.

Διαλελυμένη Ἱ. Μονή: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου εἰς Κουφόν Κυδωνίας,    Σύνολον Μοναχῶν 61.