Αρχική > Βιογραφικό

Βιογραφικό

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κρητικοῦ καί Μυρ­τῴου Πελάγους, κ. Δαμασκηνός (Παπαγιαννάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τῷ 1958. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐφοίτησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰςτόν Τομέα τῆς Λατρείας καί Τέχνης, λαβών Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Εἰδικεύσεως (master). Τῷ 1976 ἐκάρη Μοναχός, τῷ 1981 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τό ἔτος 2001 διωρίσθη ὑπό τοῦ τότε Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ. Τήν 7ην Νοεμβρίου 2006 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Ὀνομαστήρια: 4 Δεκεμβρίου.

His Eminence the Metropolitan of Kydonias and Apokoronou, highly honored and legate of the Cretan and Myrtoon Sea, Mr Damaskinos (Papagiannakis), was born in Chania, Crete in 1958. Following his schooling he studied in the Congregational School of Crete and in the Theological Seminary of the University of Thessaloniki. Afterwards, he attended post graduate studies in the field of Patrons and Arts and he attained his Master degree. In 1976 he became a monk, in 1981 he was ordained as Deacon and the next year as a priest. In 2001 he was appointed as Protosyncellus by his Eminence the Metropolitan of Kydonias and Apokoronou of that time Mr Eirinaios. On the 7th of November 2006 he was unanimously elected by the Holy Provincial Synod of Crete as the Metropolitan of Kydonias and Apokoronou.

Name day: 4th December