Αρχική > Διοικητική οργάνωση

Διοικητική οργάνωση

Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

           

Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

 

              Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κρητικοῦ καί Μυρ­τῴου Πελάγους,κ. κ. Δαμασκηνός (Παπαγιαννάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τῷ 1958. Τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐπραγματοποίησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς Λατρείας καί Τέχνης, λαβών Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Εἰδικεύσεως (master). Τό 1976 ἐκάρη Μοναχός, τό 1981 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τό ἔτος 2001 διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ. Τήν 7ην Νοεμβρίου 2006 ἐξελέγη παμψηφεῖ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Ὀνομαστήρια: 4 Δεκεμβρίου.

        Διοίκησις: Ἕδρα: Χανιά. Αντωνίου Γιάνναρη 2, Τ.Κ. 73132. Τηλ.  Κέντρον   (πρόθεμα 28210). Μητροπολίτου 27807 και 27821  FAX 27.808. Πρωτοσυγκέλλου 27.807 εσωτ.2 – Γραφείων 27807, FAX  27808. Ἐπισκοπεῖον τηλ. 27827, FAX 27828. Ἱστοσελίς: www.imka.gr E-mail: imka@imka.gr

 

Πρωτοσυγκελλεύων: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ.κ. Δαμασκηνός -Τηλ. 6987033062.

Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Περάκης. Τηλ.27.807 εσωτ.3 .

Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Λαμπαθάκης, Ἀρχιμ. Εὐμένιος Ρενιέρης, Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης.

Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. 3) Τοπικόν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 4) Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. 5) Θεοχαριδείου Κέντρου. 6) Περιφερειακῆς Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. 7) Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία, κ. Στυλιανός Δ. Λαμπαθάκης – Θεολόγος. Γραφεῖον Γάμων – Διαζυγίων – Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε Γραφεύς, κ. Μαρία Ἰ. Κουτσαυτάκη. Ἐκκαθαριστής Μισθοδοσίας, Πρωτ. Εὐτύχιος Γ. Πετράκης. (Αντωνίου Γιάνναρη 2), Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Ν. Χανίων: Γραμματεύς, κ. Νικόλαος Αθ. Ντουσάκης ( Πλατεία Πατριάρχου Αθηναγόρου τηλ. 27809 ). Ὁδηγός-Κλητήρ: κ. Εὐθύμιος Ν. Σημαντηράκης.

Ἵδρυμα Ἐκκλησιαστική Διακονία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου: Πρόεδρος εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. κ. Δαμασκηνός. Διοικητικόν Προσωπικόν: Ὑπεύθυνος Γραφείου Τύπου & Οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν – Γ.Φ.Τ. ὁ κ. Εὐστράτιος Νικ. Χατζηδάκης – Θεολόγος M.sc. . Γραμματεία ἡ κ. Τριανταφυλλιά  Γ. Μαζανάκη.(Αντωνίου Γιάνναρη 2).

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ. Τακτικά μέλη: 1) π. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης, 2) Ἀρχ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, 3) Δικηγόρος κ. Ἰωάννης Λιονάκης, 4) Προϊσταμένη τῆς Α’ Δ.Ο.Υ. Χανίων κ. Ὄλγα Γιαννικάκη, ἀναπληρουμένη ὑπό τοῦ κ. Ἀθανασίου Μπαντιᾶ 5) Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος Ἐνορίας Ἁγίου Σοφίας Παρηγοριᾶς Χανίων κ. Χρῆστος Βασιλείου.

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός. Τακτικά μέλη: Πρωτ. Προκόπιος Σηφαλάκης, Πρωτ. Στυλιανός Παπαδάκης. Ἀναπληρωματικά μέλη: Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Πρωτ. Νικόλαος Νεραντζάκης.

Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί: 106. Ἐφημέριοι-Διάκονοι ΠΕ 51, ΤΕ 7, ΔΕ 52, ΥΕ 6, Διάκονοι 2, ἄγαμοι 10, ἔγγαμοι 106, Σύνολον 116.

 

            Πνευματική Διακονία:

– Θεῖον Κήρυγμα: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Πρωτοσύγκελλος καί οἱ Ἱερεῖς, Θεολόγοι – Διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γραπτήν ἐντολήν καί εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Ἁγ. Κωνσταντίνου Ν. Χώρας, Ἁγ. Λουκᾶ, Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἁγ. Χριστοφόρου, Ἁγ. Νικολάου Χαλέπας, Ἁγ. Στεφάνου καί εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

– Ἱερά Ἐξομολόγησις: Τελεῖται ὑπό τῶν ἐντεταλμένων πνευματικῶν εἰς τάς ἐνορίας τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου.

– Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: Α)Ἐνοριακά Κέντρα: 1) Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Χανίων, 2) Ἁγ. Παντελεήμονος Χανίων, 3) Εὐαγγελιστρίας Χανίων, 4) Ἁγ. Χαραλάμπους Χανίων, 5) Ἁγ. Λουκᾶ Χανίων, 6) Ἁγ. Χριστοφόρου Χανίων, 7) Ἁγ. Στεφάνου Κουμπέ, 8) Ὁσ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Πελεκαπίνας, 9) Κουνουπιδιανῶν Κυδωνίας, 10) Ἁγ. Στυλιανοῦ Κλαδισσοῦ, 11) Ἁγ. Παντελεήμονος Μ. Τοίχου, 12) Ἁγ. Νικολάου Σούδας, 13) Ἁγ. Νεκταρίου Σούδας, 14) Βαμβακοπούλου Κυδωνίας, 15) Στερνῶν Κυδωνίας, 16) Σταλοῦ Κυδωνίας, 17) Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκ. Μετοχίου, 18) Μουρνιῶν Κυδωνίας, 19) Ἁγ. Γεωργίου Κατσιφαριανῶν, 20) Προφήτου Ἠλιοῦ Καθιανῶν, 21) Ἁγ. 40 Μαρτύρων Νεροκούρου, 22) Ἁγ. Γερασίμου Νεροκούρου, 23) Δαράτσου Κυδωνίας, 24) Ἁγ. Αἰκατερίνης Ν. Χώρας, 25) Ἁγ. Νεκταρίου Χανίων, 26) Ἁγ. Φανουρίου Κάτω Γαλατᾶ, 27) Ἁγ. Δημητρίου Πλατανιᾶ, 28) Ἁγ. Σπυρίδωνος Ἁγίας Μαρίνας, 29) Κοντοπούλων-Κατωχωρίου-Κεραμειῶν. Β) Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀνώτερα, Μέσα καί Κατώτερα εἰς τάς Ἐνορίας τῆς Πόλεως καί τῆς Ὑπαίθρου.

– Ἀντιαιρετική δρᾶσις: Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης καί π. Βασίλειος Γκάτσης.

  • Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν: Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, π. Στυλιανός Σταγάκης.

– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν: Θεοφιλέστατος  Επίσκοπος Δορυλαίου κ. κ. Δαμασκηνός καί Πρωτ. Σταῦρος Κατσιγαράκης.

–      Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ: Πρωτ. Ἀχιλλέας Σταυρουλάκης.

– Ἐκκλησιαστικός Τύπος: Τριμηνιαῖον Περιοδικόν «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» – Ἡμερολόγιον τσέπης. Ὑπεύθυνοι: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ. κ. Δαμασκηνός, κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης  καί κ. Στυλιανή Περάκη.

– Ἵδρυμα Ἐκκλησιαστική Διακονία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Γραμματεύς: κ. Τριανταφυλλιά Μαζανάκη. Ὑπεύθυνος οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν – Γ.Φ.Τ. – ἱστοσελίδ­ος Ἱερᾶς Μητροπόλεως: κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης.

– Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία τῆς Ἐκκλ. Σχολῆς Κρήτης εἰς Ἅγιον Ματθαῖον.

– Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «Ὁ Ἅγιος Παῦλος», Χωραφάκια Ἀκρωτηρίου Χανίων, τηλ. 28210-27807

Ὑπεύθυνος: κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης.

Σημαντική και η  συμβολή στο έργο των Κατασκηνώσεων της Ιεράς  Μονής Χρυσοπηγής.

– Πολιτιστικόν Κέντρον (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά, τηλ. 27.823), τό ὁποῖον περιλαμβάνει:

Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (Διευθυντής: κ. Κων/νος Στεφανάκης), αἴθουσα διαλέξεων, χώρους συναντήσεως νέων, βιβλιοθήκη, τό Κεντρικόν Συσσίτιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ὑπεύθυνος: κ. Εὐθύμιος Σημαντηράκης καί τηλ. 6981465261) καί τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἡ λειτουργική διακονία προσφέρεται ἀπό τόν π. Ἰωάννην Γιακουμάκην καί Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Γραφεῖον Τύπου: ( Ραδιοφωνικός Σταθμός μέ τήν ὀνομασίαν «Μαρτυρία», διαδικτυακή τηλεόραση  « web-tv Μαρτυρία», Ἱστοσελίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως  imka.gr, περιοδικό Μαρτυρία- ἡμερολόγιο τσέπης) εἰς τό Πολιτιστικό Κέντρο (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά), τηλ. 28210-27.805-06, Fax: 28210-20139. Διευθυντής κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, τηλ. 6974076700, email: efstratios@imka.com. Τεχνικός Διευθυντής: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης.

Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς: Εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά), τηλ. 28210-27824.

            Γραφεῖον Νεότητος: Εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά). Λειτουργοῦν: Σεμινάρια γιά τά στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως.

Διευθυντής: Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

– Σχολή συμβουλευτικῆς Γάμου καί Νέων Γονέων. Διοικεῖται ὑπό Πενταμελοῦς Ἐπιτροπῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου  Δορυλαίου κ.κ. Δαμασκηνού. Καθ’ ἕκαστον μῆνα πραγματοποιοῦνται ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐπιστημόνων ὁμιλίαι εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας μέ διακόσια (200) τακτικά μέλη.

– Θεοχαρίδειον Ἵδρυμα. Κέντρο Κοινωνικῆς Συμπαράστασης Νέων. Ταχ. Διεύθυνσις: Ἀρχοντάκη 4. Τ.Κ. 731 32 Χανιά, τηλ. 28210-28.488. Συμβουλευτικός φορέας νέων καί ψυχολογικῆς στηρίξεως ἐμπεριστάτων. Λειτουργεῖ Γραμμή S.O.S.: τηλ. 28210-45046.

– Τορναζάκειον Ἵδρυμα. Φιλόπτωχον Ἵδρυμα Χαραλάμπους Τορναζάκη. Διοικεῖται ὑπό Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς μέ Πρόεδρον τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνόν καί μέλη τόν Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου καί τόν Διευθυντήν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ταχ. Διεύθυνσις: Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Ὑπεύθυνος κ. Ἰωάννης Παπαδάκης.

– Χαζίρειον Πολιτιστικόν Κέντρον Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας. Εὐαγές Ἵδρυμα μέ Πρόεδρον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί ἐννεαμελές διοικητικόν συμβούλιον μέ σκοπόν τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν εἰς ἀριστούχους φοιτητάς ἰατρικῆς Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων, καταγομένων ἀπό τόν νομόν Χανίων. Φιλοξενεῖ ἐπίσης ἐκδηλώσεις τῆς Ἐνορίας καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

– Ἀνιτσάκειον Ἵδρυμα. Ἐκ τῶν ἐσόδων τοῦ Ἱδρύματος προσφέρεται τό 37,5% τό ὁποῖον καλύπτει ἀνάγκες ἐκπαιδεύσεως ἤ περιθάλψεως ἀπόρων κοριτσιῶν ἀπό 12-18 ἐτῶν Γυμνασιακῆς καί Λυκειακῆς Ἐκπαιδεύσεως, συμφώνως πρός τήν Διαθήκην τῆς διαθέτιδος Παναγιώτας χας Ἰ. Ἀννιτσάκη καί μέρος τῶν ἐσόδων αὐτοῦ εἰς τό φιλόπτωχον ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

– Κληροδότημα Μαλινάκη. Σκοπός του εἶναι ἡ ἐπέκτασις τῆς ψυχιατρικῆς κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων. Διοικεῖται ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ὡς Προέδρου καί τοῦ ἑκάστοτε Διευθυντοῦ τοῦ Νοσοκομείου καθώς καί Ἰατρῶν Ψυχιάτρων Διευθυντῶν τῆς Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ.Ν.Χ. ὡς μελῶν.

– Αἴθουσες Διαλέξεων: Αἴθουσες διαλέξεων ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν εἰς: 1) Τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ἀντωνίου Γιάνναρη 2, τηλ. 28210-27.823, 2) Τό Πολιτιστικόν Κέντρον «Κωνσταντινουπολειάδα» τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων, τηλ. 28210-90.557, 3) Τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χανίων, τηλ. 28210-43.053, 4) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Χριστοφόρου, τηλ. 28210-95877, 5) Τήν Ἐνορίαν Εὐαγγελιστρίας Χανίων, τηλ. 28210-52.622, 6) Τήν Ἐνορίαν Κουνουπιδιανῶν Κυδωνίας, τηλ. 28210-64.390, 7) Τήν Ἐνορία Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Πελεκαπίνας, 8) Τήν Ἐνορίαν Κουρνᾶ Ἀποκορώνου, 9) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, 10) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων, 11) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ‘’Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκης’’ καί εἰς ἄλλας.

– Ποιμαντικαί – Προσκυνηματικαί ἐξορμήσεις: Αὗται πραγματοποιοῦνται ὡς μονομήμεραι ἤ πολυήμεραι εἰς τήν Κρήτην, τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικόν μέ σκοπόν τήν γνωριμίαν μας μέ ἱερούς τόπους καί ἱερά προσκυνήματα.

            Φιλανθρωπική Διακονία:

– Γενικά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐνοριακά τῆς πόλεως Χανίων καί ἐνοριακά εἰς ἐνορίας τῆς ὑπαίθρου.

– Στέγη κοριτσιοῦ «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος» εἰς τήν ὁμώνυμον Ἐνορίαν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης. Τοῦτο ἀποτελεῖ συνέχισιν τοῦ ἔργου τῆς μακαριστῆς Μαρίκας Κουφάκη (Ἀμφιλοχίας Μοναχῆς).

– Ξενών συνοδῶν ἀσθενῶν «ΘΑΛΠΩΡΗ» εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Χανίων. Ὑπεύθυνος ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ.κ. Δαμασκηνός.

– Συσσίτια Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ἐπίσης λειτουργοῦν εἰς τάς Ἐνορίας: Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Χανίων, Ἁγίου Κωνσταντίνου Χανίων, Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων καί Ἁγίου Γεωργίου Κατσιφαριανῶν Κυδωνίας. Προσφέρονται ἀγαθά καί εἰς εἶδος ὡς καί εἰς πολλάς Ἐνορίας τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου.

– Πεδινάκειος Στέγη, «Φοίβη» δι’ ἀπόρους φοιτητάς εἰς Ἀθήνας.

– Κουφάκειος Στέγη, εἰς Ἀθήνας.

– Σπίτι Διαθήκης Καστρινοῦ, ἐν Θεσσαλονίκῃ διά φοιτητάς.

Μονάδα Φροντῖδος Ἡλικιωμένων ‘’Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος’’ εἰς χῶρον τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς. Διοικεῖται ὑπό ἐπταμελοῦς ἐπιτροπῆς μέ Πρόεδρον τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνόν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει: 1) Τῆς Ἐφορείας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου – Γυμνασίου Κρήτης, 2) τοῦ Τορναζακείου Ἱδρύματος, 3) τοῦ Θεοχαριδείου Ἱδρύματος, 4) τῆς Περιφερειακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, 5) τοῦ Συμβουλίου τῆς Διαθήκης Γ. Μαλινάκη, 6) τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, 7) τοῦ Χαζιρείου Ἱδρύματος, 8) τοῦ Ἱδρύματος Ἁγίας Σοφίας Ἀποκορώνου καί τῆς διοικούσης ἐπιτροπῆς τῆς Μονάδος Φροντῖδος Ἡλικιωμένων ‘’Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος’’.

            Ἁγιολογία:

– Τοπικαί Ἑορταί: 1) Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων, 2) Εὐαγγελιστρίας Χανίων, 3) Ἁγίου Νικολάου Χανίων, 4) Ἁγίου Νεκταρίου, 5) Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν, 6) Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου.

– Ἱερά λείψανα: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου – Ἱερά Μονή Γουβερνέτου. Ἁγίων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν – Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος. Ἁγίου Ἰωάννου Καλυβίτου – Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς. Ἁγίου Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν. Ἁγίου Νεκταρίου καί Ὁσίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας – Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν. Ἁγίων νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης – Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Περιβολίων Κυδωνίας καί Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Ἐθνικῆς ὁδοῦ. Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν. Εἰς Ἱεράς Μονάς καί Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως φυλάσσονται καί ἄλλα ἱερά λείψανα διαφόρων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

– Τοπικοί Ἅγιοι: Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ 5 Ἰανουαρίου, Νικολάου Ὁμολογητοῦ, 4 Φεβρουαρίου, Γεωργίου (Διβόλη) Νεομάρτυρος ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας, 7 Φεβρουαρίου, Νεομάρτυρος Καλλινίκου Ἐπισκόπου Κυδωνίας 23 Ἰουνίου, Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν 12 Ἰουλίου, Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου 7 Ὀκτωβρίου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει 17 Ὀκτωβρίου, Βασιλείδου (ἑνός ἐκ τῶν 10 μαρτύρων) 23 Δεκεμβρίου.

            Ἐκκλησιαστική Τέχνη:

Μουσεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης λειτουργοῦν εἰς τάς Ἱεράς Μονάς: 1. Ζωοδόχου Πηγῆς, 2. Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 3. Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου. Τά Μουσεῖα εἶναι ἐπισκέψιμα κατά τάς ὧρας πού αἱ Μοναί εἶναι ἀνοικταί διά τούς προσκυνητάς. Ὑπό σύστασιν εὑρίσκεται τό Μουσεῖον τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

            Στατιστικά στοιχεῖα 2018.

α) Χειροτονίαι: 0. β) Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν: 2. γ) Γάμοι: 602 καί δ) Διαζύγια: 237.

 

 

IMG_3432