Αρχική > Διοικητική οργάνωση

Διοικητική οργάνωση

Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

           

 

  Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κρητικοῦ καί Μυρτῴου Πελάγους,κ. κ. Δαμασκηνός (Παπαγιαννάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τῷ 1958. Τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐπραγματοποίησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς Λατρείας καί Τέχνης , λαβών Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Εἰδικεύσεως (κύριος). Τό 1976 ἐκάρη Μοναχός, τό 1981 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τό ἔτος 2001 διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ.Τήν 7ην Νοεμβρίου 2006 ἐξελέγη παμψηφεῖ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Ὀνομαστήρια: 4 Δεκεμβρίου.

****************************************************** ********************************************

 Διοίκησις: Ἕδρα: Χανιά. Αντωνίου Γιάνναρη 2, Τ.Κ. 73132. Τηλ. Κέντρον (πρόθεμα 28210). Μητροπολίτου 27807 και 27821 FAX 27.808. Πρωτοσυγκέλλου 27.807 εσωτ.2 – Γραφείων 27807, FAX 27808. Ἐπισκοπεῖον τηλ. 27827, FAX 27828. Ἱστοσελίς: www.imka.gr E-mail: imka@imka.gr

****************************************************** ********************************************

Πρωτοσυγκελλεύων : Πανοσιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας. Τηλ. 6907096992

Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος : Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης. Τηλ. 6977826215.

Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι :

 • Πρωτ. Δημήτριος Λαμπαθάκης,
 • Ἀρχιμ. Εὐμένιος Ρενιέρης,
 • Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης,
 • Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης,
 • Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης,
 • Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης.

****************************************************** ********************************************

Συμβούλια :

1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον.

3) Τοπικόν πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. νῦν Ε.Φ.Κ.Α.

4) Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

5) Θεοχαριδείου Κέντρου.

6) Περιφερειακῆς Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.

7) Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

****************************************************** ********************************************

Διοικητικόν Προσωπικόν :

Γραμματεύς, κ. Στυλιανός Δ. Λαμπαθάκης – Θεολόγος.

Γραφεῖον Γάμων – Διαζυγίων – Ε.Φ.Κ.Α. Γραφεύς, κα. Μαρία Ἰ. Κουτσαυτάκη.

Ἐκκαθαριστής Μισθοδοσίας, Πρωτ. Εὐτύχιος Γ. Πετράκης.

Ο.Δ.Μ.Π. Ν. Χανίων: Γραμματεύς, κ. Νικόλαος Ἀθ. Ντουσάκης.

Ὁδηγός-Κλητήρ: κ. Εὐθύμιος Ν. Σημαντηράκης.

**********************************************

Ἵδρυμα Ἐκκλησιαστική Διακονία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου:

 • Πρόεδρος· ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός. Ὑπεύθυνος
 • Γραφεῖον Τύπου καί Οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν – Γ.Φ.Τ. κ. Εὐστράτιος Νικ. Χατζηδάκης-Θεολόγος MSc.
 • Γραμματεία: κα. Τριανταφυλλιά Γ. Μαζανάκη,
 • Ὑπάλληλος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων: κα. Περάκη Γ. Στυλιανή
 • Βοηθός Λογιστοῦ: κα. Ροζάκη Σ. Εὐαγγελία

*************************************************

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον:

Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ.

Τακτικά μέλη:

1) Παν/ τος Ἀρχ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης

2) Πρεσβ. Εὐάγγελος Γενάρης

3) Δικηγόρος κ. Ἰωάννης Λιονάκης

4) Προϊσταμένη τῆς Δ.Ο.Υ. Χανίων κ. Ἰωάννα Μπαχουντάκη, ἀναπληρουμένη ὑπό τοῦ κ. Νικολάου Ἀνιτσάκη

5) Ὁ Δ/ντης Γραφείου Τὐπού κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης,

ἀναπληρουμένου ὑπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Βασιλείου Κόη

******************************************************

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον:

 • Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
 • Τακτικά μέλη:Πρωτ. Νικόλαος Νεραντζάκης, Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης.
 • Ἀναπληρωματικά μέλη: Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Πρωτ. Στυλιανός Παπαδάκης.

 

Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί: 106. Ἐφημέριοι-Διάκονοι ΠΕ 49, ΤΕ 7, ΔΕ 50, ΥΕ 4, ἄγαμοι 10, ἔγγαμοι 100, Σύνολον 110.

******************************************************

Πνευματική Διακονία:

– Θεῖον Κήρυγμα:

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Άποκορώνου κ. Δαμασκηνός,
 • Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος
 • Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός
 • οἱ Ἱερεῖς, Θεολόγοι-Διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γραπτήν ἐντολήν καί εὐλογίαν τοῦ Ποιμενάρχου. Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Κωνσταντίνου Ν. Χώρας, Ἁγ. Λουκᾶ, Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἁγ. Χριστοφόρου, Ἁγ. Νικολάου Χαλέπας, Ἁγ. Στεφάνου καί εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

– Ἱερά Ἐξομολόγησις: Τελεῖται ὑπό τῶν ἐντεταλμένων πνευματικῶν εἰς τάς ἐνορίας τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου.

– Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: Α) Ἐνοριακά Κέντρα:

1) Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Χανίων,

2) Ἁγ. Παντελεήμονος Χανίων,

3) Εὐαγγελιστρίας Χανίων,

4) Ἁγ. Χαραλάμπους Χανίων,

5) Ἁγ. Λουκᾶ Χανίων,

6) Ἁγ. Χριστοφόρου Χανίων,

7) Ἁγ. Στεφάνου Κουμπέ,

8) Ὁσ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Πελεκαπίνας,

9) Κουνουπιδιανῶν Κυδωνίας,

10) Ἁγ. Στυλιανοῦ Κλαδισσοῦ,

11) Ἁγ. Παντελεήμονος Μ. Τοίχου,

12) Ἁγ. Νικολάου Σούδας,

13) Ἁγ. Νεκταρίου Σούδας,

14) Βαμβακοπούλου Κυδωνίας,

15) Στερνῶν Κυδωνίας,

16) Σταλοῦ Κυδωνίας,

17) Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκ. Μετοχίου,

18) Μουρνιῶν Κυδωνίας,

19) Ἁγ. Γεωργίου Κατσιφαριανῶν,

20) Προφήτου Ἠλιοῦ Καθιανῶν,

21) Ἁγ. 40 Μαρτύρων Νεροκούρου,

22) Ἁγ. Γερασίμου Νεροκούρου,

23) Δαράτσου Κυδωνίας,

24) Ἁγ. Αἰκατερίνης Ν. Χώρας,

25) Ἁγ. Νεκταρίου Χανίων,

26) Ἁγ. Φανουρίου Κάτω Γαλατᾶ,

27) Ἁγ. Δημητρίου Πλατανιᾶ,

28) Ἁγ. Σπυρίδωνος Ἁγίας Μαρίνας,

29) Κοντοπούλων-Κατωχωρίου-Κεραμειῶν.

*********************************************

– Ἀντιαιρετική δρᾶσις: Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης και π. Βασίλειος Γκάτσης.

– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν: Πρωτ. Νικόλαος Λαδόπουλος και π. Θεοφάνης Δανιήλ.

– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν: ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας καί ὁ Πρωτ.  Σταῦρος Κατσιγαράκης.

– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ: Πρωτ. Κυριακός Μπαντουβεράκης, τηλ. 6930356759.

– Ἐκκλησιαστικός Τύπος: Τριμηνιαῖον Περιοδικόν «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» – Ἡμερολόγιον τσέπης. Ὑπεύθυνοι: Ὁ Δ/ντης τοῦ Γραφείου Τύπου κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης καί στήν φιλολογική έπιμέλεια ἡ κ. Στυλιανή Περάκη.

– Ἵδρυμα Ἐκκλησιαστική Διακονία.

– Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία τῆς Ἐκκλ. Σχολῆς Κρήτης εἰς Ἅγιον Ματθαῖον.

– Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «Ὁ Ἅγιος Παῦλος», Χωραφάκια Ἀκρωτηρίου Χανίων, τηλ. 28210-39.403. Ὑπεύθυνη: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς.

– Πολιτιστικόν Κέντρον (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά, τηλ. 27.823), τό ὁποῖον περιλαμβάνει:

– Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (Διευθυντής: κ. Κων/νος Στεφανάκης ἄρχων Ὑμνογράφος τῆς Μ. Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας), αἴθουσα διαλέξεων, χώρους συναντήσεως νέων, βιβλιοθήκη,  καί τό παρεκκλήσιον. Ἡ λειτουργική διακονία προσφέρεται ἀπό τόν π. Ἰωάννην Γιακουμάκην καί Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

–Γραφεῖον Τύπου: (Ραδιοφωνικός Σταθμός μέ τήν ὀνομασίαν «Μαρτυρία», διαδικτυακή τηλεόραση «web-tv Μαρτυρία», Ἱστοσελίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως imka.gr, περιοδικό Μαρτυρία – ἡμερολόγιο τσέπης) τηλ.  28210-27.805-06, Φαξ: 28210-20139.

Διευθυντής κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, τηλ. 6974076700, email: grafeiotypoy@imka.gr

Τεχνικός Διευθυντής: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης.

–Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς: Εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά), τηλ. 28210-27824.

– Γραφεῖον Νεότητος: Εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά). Λειτουργοῦν: Σεμινάρια γιά τά στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως. Διευθυντής: Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

– Σχολή συμβουλευτικῆς Γάμου καί Νέων Γονέων. Καθ’ ἕκαστον μῆνα πραγματοποιοῦνται ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐπιστημόνων ὁμιλίαι εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας μέ διακόσια (200) τακτικά μέλη.

– Θεοχαρίδιον Ἵδρυμα. Κέντρο Κοινωνικῆς Συμπαραστάσεως Νέων. Ταχ. Διεύθυνσις: Ἀρχοντάκη 4. Τ.Κ. 731 32 Χανιά, τηλ. 28210-28.488. Συμβουλευτικός φορέας νέων καί ψυχολογικῆς στηρίξεως ἐμπεριστάτων. Λειτουργεῖ Γραμμή SOS: τηλ. 28210-45046.

– Τορναζάκειον Ἵδρυμα. Φιλόπτωχον Ἵδρυμα Χαραλάμπους Τορναζάκη. Διοικεῖται ὑπό Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς μέ Πρόεδρον τόν Σεβ. Μητροπολίτην καί μέλη τόν Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων καί τόν Διευθυντήν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ παραρτήματος Χανίων. Ταχ. Διεύθυνση: Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74.

 

– Χαζίρειον Πολιτιστικόν Κέντρον Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας. Εὐαγές Ἵδρυμα μέ Πρόεδρον τόν Σεβ. Μητροπολίτην καί ἐννεαμελές διοικητικόν συμβούλιον μέ σκοπόν τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν εἰς ἀριστούχους φοιτητάς ἰατρικῆς Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων, καταγομένων ἀπό τόν νομόν Χανίων. Φιλοξενεῖ ἐπίσης ἐκδηλώσεις τῆς Ἐνορίας καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

 

– Ἀνιτσάκειον Ἵδρυμα. Ἐκ τῶν ἐσόδων τοῦ Ἱδρύματος προσφέρεται τό 37,5% τό ὁποῖον καλύπτει ἀνάγκες ἐκπαιδεύσεως ἤ περιθάλψεως ἀπόρων κοριτσιῶν ἀπό 12-18 ἐτῶν Γυμνασιακῆς καί Λυκειακῆς Εκπαιδεύσεως συμφώνως προς την Διαθήκην της διαθέτιδος Παναγιώτας χας Ι. Ἀνιτσάκη καί μέρος τῶν ἐσόδων αὐτοῦ εἰς τό φιλόπτωχον ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

– Κληροδότημα Μαλινάκη. Σκοπός του εἶναι ἡ ἐπέκτασις τῆς ψυχιατρικῆς κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων. Διοικεῖται ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ὡς Προέδρου καί τοῦ ἑκάστοτε Διευθυντοῦ τοῦ Νοσοκομείου καθώς καί Ἰατρῶν Ψυχιάτρων Διευθυντῶν τῆς Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ.Ν.Χ. ὡς μελῶν.

– Αἴθουσες Διαλέξεων: Αἴθουσες διαλέξεων ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν εἰς:

1) Τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ἀντωνίου Γιάνναρη 2, τηλ. 28210-27.823,

2) Τό Πολιτιστικόν Κέντρον «Κωνσταντινουπολειάδα» τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων, τηλ. 28210-90.557,

3) Τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χανίων, τηλ. 28210-43.053,

4) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Χριστοφόρου, τηλ. 28210-95877,

5) Τήν Ἐνορίαν Εὐαγγελιστρίας Χανίων, τηλ. 28210-52.622,

6) Τήν Ἐνορίαν Κουνουπιδιανῶν Κυδωνίας, τηλ. 28.210 έως 64.390,

7) Τήν Ἐνορία Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Πελεκαπίνας,

8) Τήν Ἐνορίαν Κουρνᾶ Ἀποκορώνου,

9) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων,

10) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων,

11) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν «Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκης” καί εἰς ἄλλας.

– Ποιμαντικαί – Προσκυνηματικαί ἐξορμήσεις: Αὗται πραγματοποιοῦνται ὡς μονομήμεραι ἤ πολυήμεραι εἰς τήν Κρήτην, τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικόν μέ σκοπόν τήν γνωριμίαν μας μέ ἱερούς τόπους καί ἱερά προσκυνήματα.

Φιλανθρωπική Διακονία:

– Γενικά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐνοριακά τῆς πόλεως Χανίων καί ἐνοριακά εἰς ἐνορίας τῆς ὑπαίθρου.

– Στέγη κοριτσιοῦ «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος» εἰς τήν ὁμώνυμον Ἐνορίαν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης. Τοῦτο ἀποτελεῖ συνέχισιν τοῦ ἔργου τῆς μακαριστῆς Μαρίκας Κουφάκη (Ἀμφιλοχίας Μοναχῆς).

– Ξενών συνοδῶν ἀσθενῶν «Θαλπωρή» εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Χανίων.

Ὑπεύθυνος: ὁ ​​ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας.

– Συσσίτια Ἱερᾶς Μητροπόλεως . Ἐπίσης λειτουργοῦν εἰς τάς Ἐνορίας: Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Χανίων, Ἁγίου Κωνσταντίνου Χανίων, Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων καί Ἁγίου Γεωργίου Κατσιφαριανῶν Κυδωνίας. Προσφέρονται ἀγαθά καί εἰς εἶδος ὡς καί εἰς πολλάς Ἐνορίας τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου.

– Πεδινάκειος Στέγη, «Φοίβη» δι’ ἀπόρους φοιτητάς εἰς Ἀθήνας.

– Κουφάκειος Στέγη, εἰς Ἀθήνας.

– Σπίτι Διαθήκης Καστρινοῦ, ἐν Θεσσαλονίκῃ διά φοιτητάς.

– Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων “Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος” εἰς χῶρον τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς.

Διοικεῖται ὑπό ἑπταμελοῦς ἐπιτροπῆς μέ Πρόεδρον τόν Σεβ. Μητροπολίτην.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει:

1) Τῆς Ἐφορείας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου – Γυμνασίου Κρήτης,

2) τοῦ Τορναζακείου Ἱδρύματος,

3) τοῦ Θεοχαριδείου Ἱδρύματος,

4) τῆς Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας

6) τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου,

7) τοῦ Χαζιρείου Ἱδρύματος,

8) Του Συμβουλίου της Διαθήκης Γ. Μαλινάκη

9) Του Ιδρύματος Αγίας Σοφίας Αποκορώνου

10) και της Μονάδας Φροντίδος Ἡλικιωμένων «Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος».

Ἁγιολογία:

– Τοπικαί Ἑορταί: 1) Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων, 2) Εὐαγγελιστρίας Χανίων, 3) Ἁγίου Νικολάου Χανίων, 4) Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, 5) Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Χανίων 6) Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν καί Παναγίας τῆς Τριχερούσης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 6) Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου καί 7) Ζωοδόχου Πηγῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγή) Χανίων.

– Ἱερά λείψανα: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου – Ἱερά Μονή Γουβερνέτου. Ἁγίων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν – Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος. Ἁγίου Ἰωάννου Καλυβίτου – Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς. Ἁγίου Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν. Ἁγίου Νεκταρίου καί Ὁσίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας – Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν. Ἁγίων νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης – Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Περιβολίων Κυδωνίας καί Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Ἁγίων Ἁγίων Ἁγίων Ἁγίων Ἁγίων Ἁγίων νεοφανῶν. Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν. Εἰς Ἱεράς Μονάς καί Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως φυλάσσονται καί ἄλλα ἱερά λείψανα διαφόρων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

– Τοπικοί Ἅγιοι: Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ 5 Ἰανουαρίου, Νικολάου Ὁμολογητοῦ, 4 Φεβρουαρίου, Γεωργίου (Διβόλη) Νεομάρτυρος ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας, 7 Φεβρουαρίου, Νεομάρτυρος Καλλινίκου Ἐπισκόπου Κυδωνίας 23 Ἰουνίου, Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν 12 Ἰουλίου, Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου 7 Ὀκτωβρίου , Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει 17 Ὀκτωβρίου, Βασιλείδου (ἑνός ἐκ τῶν 10 μαρτύρων) 23 Δεκεμβρίου.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη:

Μουσεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης λειτουργοῦν εἰς τάς Ἱεράς Μονάς: 1. Ζωοδόχου Πηγῆς, 2. Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 3. Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου. Τά Μουσεῖα εἶναι ἐπισκέψιμα κατά τάς ὧρας πού αἱ Μοναί εἶναι ἀνοικταί διά τούς προσκυνητάς. Ὑπό σύστασιν εὑρίσκεται τό Μουσεῖον τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Στατιστικά στοιχεῖα 2020.

α) Χειροτονίαι: 3 β) Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν: 1 γ) Γάμοι: 169 καί δ) Διαζύγια: 180.

 

 

 

IMG_3432