Αρχική > Διοικητική οργάνωση

Διοικητική οργάνωση

Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

           

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κρητικοῦ καί Μυρ­τῴου Πελάγους, κ. Δαμασκηνός (Παπαγιαννάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τῷ 1958. Τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐπραγματοποίησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ πρόγραμμα μεταπτυχια­κῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς Λατρείας καί Τέχνης, λαβών Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Εἰδικεύσεως (master). Τό 1976 ἐκάρη Μοναχός, τό 1981 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τό ἔτος 2001 διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ. Τήν 7ην Νοεμβρίου 2006 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Ὀνομαστήρια: 4 Δεκεμβρίου.

Διοίκησις: Ἕδρα: Χανιά. Ἀντ. Γιάνναρη 2, Τ.Κ. 73100. Τηλεφωνικόν Κέντρον 28210-27.807 κ’ 27821, FAX 27.808. Ἐπισκοπεῖον τηλ. 27827, FAX 27828. Ἱστοσελίς: www.imka.gr E-mail: [email protected]

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας. Τηλ. 6907096992.

Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Περάκης. Τηλ. 6977826215.

Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου καί Ἀναπληρωτής Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης, Master of Arts Ἐπιστήμες τῆς Ἀγωγῆς καί Ὑποψήφιος Δρ. Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ἰωάννίνων.

Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Λαμπαθάκης, Πρωτ. Μιχαήλ Κογιαννάκης, Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης.

Γραφεῖον Τύπου: (Ραδιοφωνικός Σταθμός μέ τήν ὀνομασίαν «Μαρτυρία», διαδικτυακή τηλεόραση  «web-tv Μαρτυρία», Ἱστοσελίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως  imka.gr, περιοδικό Μαρτυρία – ἡμερολόγιο τσέπης) εἰς τό Πολιτιστικό Κέντρο (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά), τηλ. 28210-27.805-06, Fax: 28210-20139.

Γεν. Διευθυντής: κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, τηλ. 6974076700, email: [email protected]

 

Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. 3) Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. 4) Θεοχαριδείου Κέντρου, 5) Περιφερειακῆς Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. 6) Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεύς, κ. Στυλιανός Δ. Λαμπαθάκης – Θεολόγος. Γραφεῖον Γάμων – Διαζυγίων – Ε.Φ.Κ.Α. Γραφεύς, κα. Μαρία Ἰ. Κουτσαυτάκη. Ἐκκαθαριστής Μισθοδοσίας, Πρωτ. Εὐτύχιος Γ. Πετράκης. Ο.Δ.Μ.Π. Ν. Χανίων: Γραμματεύς, κ. Νικόλαος Ἀθ. Ντουσάκης – Θεολόγος. Ὁδηγός-Κλητήρ: κ. Εὐθύμιος Ν. Σημαντηράκης. Ἵδρυμα Ἐκκλησιαστική Διακονία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου: Πρόεδρος· ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός. Ὑπεύθυνος  Οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν – Γ.Φ.Τ. κ. Εὐστράτιος Νικ. Χατζηδάκης-Θεολόγος- ΜΑ Θεολογίας.

Γραμματεία: κα. Τριανταφυλλιά  Γ. Μαζανάκη m.sc. ΔΜΥ, κα. Περάκη Γ. Στυλιανή Ὑπάλληλος Γραφείου καί κα. Ροζάκη Σ. Εὐαγγελία Βοηθός Λογιστοῦ.

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ. Τακτικά μέλη: 1) Ἀρχ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης,  2) π. Εὐάγγελος Γενάρης , 3) Δικηγόρος κ. Ἰωάννης Λιονάκης, 4) Προϊσταμένη τῆς Δ.Ο.Υ. Χανίων κ. Ἰωάννα Μπαχουντάκη, ἀναπληρουμένη ὑπό τοῦ κ. Ἀννιτσάκη Νικολάου 5) Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν Κυδωνίας κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης.

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Τακτικά μέλη: Πρωτ. Νικόλαος Νεραντζάκης, Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης. Ἀναπληρωματικά μέλη: Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Πρωτ. Στυλιανός Παπαδάκης.

Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί: 106. Ἐφημέριοι-Διάκονοι ΠΕ 52, ΤΕ 6, ΔΕ 45, ΥΕ 4, ἄγαμοι 11, ἔγγαμοι 96, Σύνολον 107.

 

Πνευματική Διακονία:

– Θεῖον Κήρυγμα: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος  καί οἱ Ἱερεῖς, Θεολόγοι-Διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γραπτήν ἐντολήν καί εὐλο­γίαν τοῦ Ποιμενάρχου. Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Κωνσταντίνου Ν. Χώρας, Ἁγ. Λουκᾶ, Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἁγ. Χριστοφόρου, Ἁγ. Νικολάου Χαλέπας, Ἁγ. Στεφάνου καί εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

– Ἱερά Ἐξομολόγησις: Τελεῖται ὑπό τῶν ἐντεταλμένων πνευματικῶν εἰς τάς ἐνορίας τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου.

– Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: Α) Ἐνοριακά Κέντρα: 1) Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Χανίων, 2) Ἁγ. Παντελεήμονος Χανίων, 3) Εὐαγγελιστρίας Χανίων, 4) Ἁγ. Χαραλάμπους Χανίων, 5) Ἁγ. Λουκᾶ Χανίων, 6) Ἁγ. Χριστοφόρου Χανίων, 7) Ἁγ. Στεφάνου Χανίων, 8) Ὁσ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Χανίων, 9) Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτηρίου, 10) Ἁγ. Στυλιανοῦ Χανίων, 11) Ἁγ. Παντελεήμονος Μ. Τοίχου Χανίων, 12) Ἁγ. Νικολάου Σούδας, 13) Ἁγ. Νεκταρίου Σούδας, 14) Βαμβακοπούλου Κυδωνίας, 15) Στερνῶν Κυδωνίας, 16) Σταλοῦ Κυδωνίας, 17) Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκ. Μετοχίου Χανίων, 18) Μουρνιῶν Κυδωνίας, 19) Ἁγ. Γεωργίου Κατσιφαριανῶν Χανίων, 20) Προφήτου Ἠλιοῦ Καθιανῶν Ἀκρωτηρίου, 21) Ἁγ. 40 Μαρτύρων Νεροκούρου Χανίων, 22) Ἁγ. Γερασίμου Νεροκούρου Χανίων, 23) Δαράτσου Κυδωνίας, 24) Ἁγ. Αἰκατερίνης Ν. Χώρας Χανίων, 25) Ἁγ. Νεκταρίου Χανίων, 26) Ἁγ. Φανουρίου Κάτω Γαλατᾶ Κυδωνίας, 27) Ἁγ. Δημητρίου Πλατανιᾶ Κυδωνίας, 28) Ἁγ. Σπυρίδωνος Ἁγίας Μαρίνας Κυδωνίας, 29) Κοντοπούλων-Κατωχωρίου-Κεραμειῶν Κυδωνίας. Β) Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀνώτερα, Μέσα καί Κατώτερα εἰς τάς Ἐνορίας τῆς Πόλεως καί τῆς Ὑπαίθρου.

– Ἀντιαιρετική δρᾶσις: Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης καί π. Βασίλειος Γκάτσης.

– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν: Πρωτ. Νικόλαος Λαδόπουλος και π. Θεοφάνης Δανιήλ.

– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν: ὁ Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας καί Πρωτ. Σταῦρος Κατσιγα­ράκης.

– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ: Πρωτ. Κυριακός Μπαντουβεράκης, τηλ. 6930356759..

– Ἵδρυμα Ἐκκλησιαστική Διακονία. Γραμματεύς: κ. Τριανταφυλλιά Μαζανάκη. Ὑπεύθυνος οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν – Γ.Φ.Τ. – ἱστοσελίδ­ος Ἱερᾶς Μητροπόλεως: κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης.

 

– Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «Ὁ Ἅγιος Παῦλος», Χωραφάκια Ἀκρωτηρίου Χανίων, τηλ. 28210-39.403. Ὑπεύθυνοι: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς.

1) Πολιτιστικόν Κέντρον (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά, τηλ. 27.823), τό ὁποῖον περιλαμβάνει:

-Ραδιοφωνικός Σταθμός μέ τήν ὀνομασίαν «Μαρτυρία», διαδικτυακή τηλεόραση  «web-tv Μαρτυρία»,

Διευθυντής: κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, τηλ. 6974076700, email: [email protected]

Τεχνικός Διευθυντής: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης.

– Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (Διευθυντής: κ. Κων/νος Στεφανάκης ἄρχων Ὑμνογράφος τῆς Μ. Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.), αἴθουσα διαλέξεων, χώρους συναντήσεως νέων, βιβλιοθήκη, τό Κεντρικόν Συσσίτιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ὑπεύθυνος: κ. Εὐθύμιος Σημαντηράκης καί τηλ. 6981465261) καί τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἡ λειτουργική διακονία προσφέρεται ἀπό τόν π. Ἰωάννην Γιακουμάκην.

–Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς: Εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά), τηλ. 28210-27824.

– Γραφεῖον Νεότητος: Εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀντ. Γιάνναρη 2, Χανιά). Λειτουργοῦν: Σεμινάρια γιά τά στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως. Διευθυντής: Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

– Σχολή συμβουλευτικῆς Γάμου καί Νέων Γονέων. Καθ’ ἕκαστον μῆνα πραγματοποιοῦνται ὑπό κληρι­κῶν καί λαϊκῶν ἐπιστημόνων ὁμιλίαι εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας.

– Θεοχαρίδειον Ἵδρυμα. Κέντρο Κοινωνικῆς Συμπαραστάσεως Νέων. Ταχ. Διεύθυνσις: Ἀρχοντάκη 4. Τ.Κ. 731 32 Χανιά, τηλ. 28210-28.488. Συμβουλευτικός φορέας νέων καί ψυχολογικῆς στηρίξεως ἐμπεριστάτων. Λειτουργεῖ Γραμμή S.O.S.: τηλ. 28210-45046.

– Τορναζάκειον Ἵδρυμα. Φιλόπτωχον Ἵδρυμα Χαραλάμπους Τορναζάκη. Διοικεῖται ὑπό Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς μέ Πρόεδρον τόν Σεβ. Μητροπολίτην καί μέλη τόν Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων καί τόν Διευθυντήν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ παραρτήματος Χανίων. Ταχ. Διεύθυνσις: Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74.

– Χαζίρειον Πολιτιστικόν Κέντρον Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας. Εὐαγές Ἵδρυμα μέ Πρόεδρον τόν Σεβ. Μητροπολίτην καί ἐννεαμελές διοικητικόν συμβούλιον μέ σκοπόν τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν εἰς ἀριστούχους φοιτητάς ἰατρικῆς Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων, καταγομένων ἀπό τόν νομόν Χανίων. Φιλο­ξενεῖ ἐπίσης ἐκδηλώσεις τῆς Ἐνορίας καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

– Ἀνιτσάκειον Ἵδρυμα. Ἐκ τῶν ἐσόδων τοῦ Ἱδρύματος προσφέρεται τό 37,5% τό ὁποῖον καλύπτει ἀνάγκες ἐκπαιδεύσεως ἤ περιθάλψεως ἀπόρων κοριτσιῶν ἀπό 12-18 ἐτῶν Γυμνασιακῆς καί Λυκειακῆς Ἐκπαιδεύσεως, συμφώνως πρός τήν Διαθήκην τῆς διαθέτιδος Παναγιώτας χας Ἰ. Ἀνιτσάκη καί μέρος τῶν ἐσόδων αὐτοῦ εἰς τό φιλόπτωχον ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

– Κληροδότημα Μαλινάκη. Σκοπός του εἶναι ἡ ἐπέκτασις τῆς ψυχιατρικῆς κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων. Διοικεῖται ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ὡς Προέδρου καί τοῦ ἑκάστοτε Διευθυντοῦ τοῦ Νοσοκομείου καθώς καί Ἰατρῶν Ψυχιάτρων Διευθυντῶν τῆς Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ.Ν.Χ. ὡς μελῶν.

– Αἴθουσες Διαλέξεων: Αἴθουσες διαλέξεων ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν εἰς: 1) Τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ἀντωνίου Γιάνναρη 2, τηλ. 28210-27.823, 2) Τό Πολιτιστικόν Κέντρον «Κωνσταντινουπολειάδα» τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων, τηλ. 28210-90.557, 3) Τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χανίων, τηλ. 28210-43.053, 4) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Χριστοφόρου, τηλ. 28210-95877, 5) Τήν Ἐνορίαν Εὐαγγελιστρίας Χανίων, τηλ. 28210-52.622, 6) Τήν Ἐνορίαν Κουνουπιδιανῶν Κυδωνίας, τηλ. 28210-64.390, 7) Τήν Ἐνορία Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Πελεκαπίνας, 8) Τήν Ἐνορίαν Κουρνᾶ Ἀποκορώνου, 9) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, 10) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων, 11) Τήν Ἐνορίαν Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν “Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκης’’ καί εἰς ἄλλας.

– Ποιμαντικαί – Προσκυνηματικαί ἐξορμήσεις: Αὗται πραγματοποιοῦνται ὡς μονομήμεραι ἤ πολυήμεραι εἰς τήν Κρήτην, τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικόν μέ σκοπόν τήν γνωριμίαν μας μέ ἱερούς τόπους καί ἱερά προσκυνήματα.

Φιλανθρωπική Διακονία:

– Γενικά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐνοριακά τῆς πόλεως Χανίων καί ἐνοριακά εἰς ἐνορίας τῆς ὑπαίθρου.

– Στέγη κοριτσιοῦ «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος» εἰς τήν ὁμώνυμον Ἐνορίαν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης. Τοῦτο ἀποτελεῖ συνέχισιν τοῦ ἔργου τῆς μακαριστῆς Μαρίκας Κουφάκη (Ἀμφιλοχίας Μοναχῆς).

– Ξενών συνοδῶν ἀσθενῶν «Θαλπωρή» εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Χανίων. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας.

– Συσσίτια Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης λειτουργοῦν εἰς τάς Ἐνορίας: Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Χανίων, Ἁγίου Κωνσταντίνου Χανίων, Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων καί Ἁγίου Γεωργίου Κατσιφαριανῶν Κυδωνίας. Προσφέρονται ἀγαθά καί εἰς εἶδος ὡς καί εἰς πολλάς Ἐνορίας τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου.

– Πεδινάκειος Στέγη, «Φοίβη» δι’ ἀπόρους φοιτητάς εἰς Ἀθήνας.

– Κουφάκειος Στέγη, εἰς Ἀθήνας.

– Σπίτι Διαθήκης Καστρινοῦ, ἐν Θεσσαλονίκῃ διά φοιτητάς.

– Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων “Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος’’ εἰς χῶρον τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς. Διοικεῖται ὑπό ἑπταμελοῦς ἐπιτροπῆς μέ Πρόεδρον τόν Σεβ. Μητροπολίτην.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει: 1) τοῦ Τορναζακείου Ἱδρύματος, 2) τοῦ Θεοχαριδείου Ἱδρύματος, 3) τῆς Περιφερειακῆς Ἐκκλη­ιαστικῆς Ἑστίας, 4) τοῦ Συμβουλίου τῆς Διαθήκης Γ. Μαλινάκη, 5) τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησια­στική Διακονία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, 6) τοῦ Χαζιρείου Ἱδρύματος, 7) τοῦ Ἱδρύματος Ἁγίας Σοφίας Ἀποκορώνου καί 8) τῆς διοικούσης ἐπιτροπῆς τῆς Μονάδος Φροντῖδος Ἡλικιωμένων “Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος”.

Ἁγιολογία:

– Τοπικαί Ἑορταί: 1) Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων, 2) Εὐαγγελιστρίας Χανίων, 3) Ἁγίου Νικολάου Χανίων, 4) Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, 5) Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Χανίων 6) Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν καί Παναγίας τῆς Τριχερούσης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 6) Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου καί 7) Ζωοδόχου Πηγῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγή) Χανίων.

– Ἱερά λείψανα: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου – Ἱερά Μονή Γουβερνέτου. Ἁγίων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν – Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος. Ἁγίου Ἰωάννου Καλυβίτου – Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς. Ἁγίου Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν. Ἁγίου Νεκταρίου καί Ὁσίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας – Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν. Ἁγίων νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης – Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Περιβολίων Κυδωνίας καί Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Ἐθνικῆς ὁδοῦ. Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν. Εἰς Ἱεράς Μονάς καί Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως φυλάσσονται καί ἄλλα ἱερά λείψανα διαφόρων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

– Τοπικοί Ἅγιοι: Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ 5 Ἰανουαρίου, Νικολάου Ὁμολογητοῦ, 4 Φεβρουαρίου, Γεωργίου (Διβόλη) Νεομάρτυρος ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας, 7 Φεβρουαρίου, Νεομάρτυρος Καλλινίκου Ἐπισκόπου Κυδωνίας 23 Ἰουνίου, Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν 12 Ἰουλίου, Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου 7 Ὀκτωβρίου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει 17 Ὀκτωβρίου, Βασιλείδου (ἑνός ἐκ τῶν 10 μαρτύρων) 23 Δεκεμβρίου.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη:

Μουσεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης λειτουργοῦν εἰς τάς Ἱεράς Μονάς: 1. Ζωοδόχου Πηγῆς, 2. Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 3. Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου. Τά Μουσεῖα εἶναι ἐπισκέψιμα κατά τάς ὧρας πού αἱ Μοναί εἶναι ἀνοικταί διά τούς προσκυνητάς. Ὑπό σύστασιν εὑρίσκεται τό Μουσεῖον τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Στατιστικά στοιχεῖα 2021.

α) Χειροτονίαι: 1 β) Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν: 0 γ) Γάμοι: 316 καί δ) Διαζύγια: 188

 

 

 

 

 

 

IMG_3432