Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον μακαριστό Επίσκοπο Ειρηναίο Τσουρουνάκη!

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον μακαριστό Επίσκοπο Ειρηναίο Τσουρουνάκη!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Ἀκρωτηρίου ἔχει τήν χαράν καί τήν τιμήν νά σᾶς προσκαλέσῃ εἰς τήν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὀφειλετικήν Ἐκδήλωσιν Μνήμης καί Τιμῆς εἰς τόν ἀοίδιμον ἀδελφόν Αὐτῆς, Ἐπίσκοπον Ἁγίου Φραγκίσκου Ἀμερικῆς, Εἰρηναῖον Τσουρουνάκην, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν τήν 19ην τρέχοντος μηνός Αὐγούστου ἡμέραν Σάββατον, εἰς τό Καθολικόν τῆς ἐξονομασθείσης Ἱερᾶς Μονῆς, μέ τήν τέλεσιν Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καί ἱεροῦ Μνημοσύνου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς αὐτοῦ καί τήν ἐκφώνησιν ὁμιλίας ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Δ/ρος Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, μέ θέμα: «Μνήμη Εἰρηναίου Τσουρουνάκη, Ἐπισκόπου Ἀγίου Φραγκίσκου Ἀμερικῆς».

3.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων