Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης: “οι Ναοί ανοιχτοί τα Θεοφάνεια”

Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης: “οι Ναοί ανοιχτοί τα Θεοφάνεια”

ερά παρχιακή Σύνοδος τς κκλησίας Κρήτης, μέ φορμή τίς πρόσφατες Κυβερνητικές ξαγγελίες, σχετικά πρός τήν παγόρευση συμμετοχς τν πιστν στήν μεγάλη ορτή τν Θεοφανείων καί με συναίσθηση τς ποιμαντικς Της εθύνης, νακοινώνει, μέ μόφωνη πόφασή Της, τά κόλουθα:

1. κκλησία Κρήτης κφράζει τή δυσαρέσκεια καί τή θλίψη Της γιά τήν αφνίδια νατροπή ατν πού νομοθέτησε δια λληνική Πολιτεία, σύμφωνα μέ τήν μέ ριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 80588/15-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5509) Κοινή πουργική πόφαση, κατά τήν ποία συμμετοχή νός μέρους το κκλησιάσματος στή Θεία Λειτουργία ταν δυνατή κατά τίς μέρες τν Χριστουγέννων, τς Πρωτοχρονις καί τν Θεοφανείων.

2. Εναι γεγονός τι στήν κκλησία τς Κρήτης τά προβλεπόμενα μέτρα τηρήθηκαν πολύτως καί φαρμόσθηκαν μέ πευθυνότητα, κατά τίς ορτές τν Χριστουγέννων καί τς Πρωτοχρονις. Μάλιστα, σέ πολλούς ερούς Ναούς σέ λόκληρο τό Νησί, τελέσθηκαν διπλές θεες Λειτουργίες, γιά τήν κάλυψη τν ποιμαντικν ναγκν, χωρίς τή δημιουργία συνωστισμο τν νθρώπων καί χωρίς ποιαδήποτε πόκλιση πό τά θεσμοθετηθέντα μέτρα.

κκλησία Κρήτης, μολογουμένως συντάχθηκε, καθ λο ατό τό διάστημα, μέ τά μέτρα τς Πολιτείας, μέ γνώμονα καί κριτήριο τή διαφύλαξη το γαθο τς γείας καί τήν ποφυγή τς διασπορς τς πανδημίας, κατηγορούμενη μάλιστα, πό διάφορα πρόσωπα τι ρνήθηκε τήν εθύνη καί τήν ποστολή Της, κάνοντας περβολικές «παραχωρήσεις».

3. Κατόπιν τν νωτέρω, κκλησία τς Κρήτης δυνατε νά ποδεχθε τήν παγόρευση τς Πολιτείας, σχετικά πρός τή στέρηση τς συμμετοχς τν πιστν στή Θεία Λειτουργία τς ορτς τν Θεοφανείων καί γιά τό λόγο ατό στήν ερά ρχιεπισκοπή Κρήτης καί στίς ερές Μητροπόλεις τς κκλησίας Κρήτης, ο εροί Ναοί θά λειτουργήσουν τήν μέρα τν Θεοφανείων, τηρουμένων τν μέτρων, πως κριβς τά Χριστούγεννα (25 πρόσωπα στούς μικρούς . Ναούς καί 50 πρόσωπα στούς Μητροπολιτικούς καί Καθεδρικούς . Ναούς καί σύμφωνα μέ τά τετραγωνικά μέτρα πού προβλέπει Κ.Υ.Α.). κκλησία τς Κρήτης, θά διασφαλίσει μέ πευθυνότητα, πως πραξε μέχρι σήμερα, τήν τήρηση τν μέτρων καί κατά τή μεγάλη ατή ορτή.

σκηση το θεμελιώδους καί συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος τς θρησκευτικς λατρείας δέν μπορε νά περιστέλλεται διακρίτως στά πλαίσια ριζόντιων καί γενικν μέτρων, δέ ποιος πιβαλλόμενος περιορισμός φείλει νά εναι ναλογικός σέ σχέση μέ τά μέτρα πού σχύουν σέ λοιπές δραστηριότητες καί νά μήν δηγε στήν λική παγόρευση τς λατρείας.

4. ερά παρχιακή Σύνοδος τς κκλησίας Κρήτης ποστέλλει πιστολή διαμαρτυρίας πρός τήν λληνική Κυβέρνηση, μέ τό δίκαιο ατημα νός ελικρινος διαλόγου κκλησίας – Πολιτείας, γιά τό κοινό καλό τν νθρώπων το Τόπου καί μέ γνώμονα τήν ψυχική γεία καί τήν κοινωνική ερήνη, καί μάλιστα στίς δύσκολες ατές συνθκες καί περιστάσεις. κκλησία Κρήτης ναμένει τόν μοιβαο σεβασμό καί τήν ναγνώριση τς προσφορς Της, σέ ατόν τόν κοινό γνα καί χι μεμονωμένες κινήσεις, πού δημιουργον λανθασμένα συμπεράσματα.

5. κκλησία Κρήτης, εχεται πρός λους ασιο καί ερηνικό τό νέο τος 2021, μέ πλούσιο τόν φωτισμό τοΘεο, γιά τήν πέρβαση δυσκολιν, κρίσεων καί διεξόδων.