Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Λόγος Κατηχητήριος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου!

Λόγος Κατηχητήριος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου!

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάσετε τόν Κατηχητήριο Λόγο τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ 2018