Αρχική > Εγκύκλιοι > ΝΕΑ ΚΥΑ 12/4/21

ΝΕΑ ΚΥΑ 12/4/21

Η υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1441/10-4-2021 τ’ Β’) παράταση στα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Δευτέρα 19Απριλίου 2021» ευρίσκεται ανηρτημένη εις την ιστοσελίδα μας (password: imka2020) προς μελέτη και υποχρεωτική εφαρμογή. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα όρια του Δήμου Χανίων εξακολουθούν να είναι σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Συμβουλευθείτε την σελ. 17362 του ως άνω ΦΕΚ καθώς και το παράρτημα ΙΙΙ αυτού:

ΦΕΚ Β 1441 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19_4_21