Αρχική > Ροή Ειδήσεων > «Ἡ Παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους. Τότε καί σήμερα. 1821-2021»

«Ἡ Παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους. Τότε καί σήμερα. 1821-2021»

Ἐπιστημονικό Συνέδριο

«Ἡ Παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους. Τότε καί σήμερα. 1821-2021»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης διοργανώνει Ἐπιστημονικό Συνέδριο γιά νά τιμήσει τήνἘπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἙλληνικῆςἘπαναστάσεως, μέ θέμα: «Ἡ Παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους. Τότε καί σήμερα. 1821-2021».  

Στό Συνέδριο συμμετέχουν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές καί ἱστορικοί Ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι θά ἀναπτύξουν εἰσηγήσειςσχετικές μέ τά προεπαναστατικά ἰδεολογικά ρεύματα, μέ τάἱστορικά γεγονότα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὡς ἐπίσης καί μέ τήσχέση τοῦ 19ου αἰῶνα, κατά τόν ὁποῖο ἔγινεἘπανάσταση, μέτόν αἰῶνα μας, τον 21ο.

Τό Συνέδριο θά πραγματοποιηθεῖ στίς 11 καί 12 Νοεμβρίου. Λόγῳ τῶν ὑγειονομικῶν συνθηκῶν, θά μεταδοθεῖδιαδικτυακά μέσω τῆς πλατφόρμας ΖΟΟΜ (δηλώσειςσυμμετοχῆς στό 1821-2021@ekklisiakritis.com), καί μέσω τοῦ καναλιοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἘκκλησίαςΚρήτης στό youtube.com. 

Τό συνέδριο θά μεταδοθεί καί από τόν ῥαδιοφωνικό Σταθμό ΜΑΡΤΥΡΙΑ τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Πρόσκληση

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς