Αρχική > Ροή Ειδήσεων > ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την περίληψη και για την πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό αναδόχου πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

&

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ