Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Πρόγραμμα Εορτής Εισοδίων της Θεοτόκου

Πρόγραμμα Εορτής Εισοδίων της Θεοτόκου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

21η Νοεμβρίου 2018

 

Τὴν 21η Νοεμβρίου ἡμέρα Τετάρτη, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πόλεώς μας, εἰς τὴν παλαιὰν Πόλιν τῶν Χανίων.

Ἡ 21η Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 15-10-1965 σχετικὸν Διάταγμα τῆς Πολιτείας, ἔχει ὁριστεῖ ὡς ἡμέρα ἐξαιρέσιμος διὰ τὴν Πόλιν τῶν Χανίων.

Λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Πολιούχου ὑπαγορεύεται γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν καταστημάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τῆς Πόλεως.

Τήν Τρίτην 20 Νοεμβρίου καὶ ὥραν 6:00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, τὴν 9:00 μ.μ. ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ περὶ ὥραν 11:00 μ.μ. ἡ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὴν κυριώνυνον ἡμέραν, Τετάρτην  21ην Νοεμβρίου, ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου θὰ γίνῃ τὴν 6:30 π.μ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουγίαν καὶ περὶ ὥραν 10:45 π.μ. θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς Πόλεως, ( Χάληδων – Πλατεῖα 1866 – Λεωφ. Κυδωνίας – Ν. Πλαστήρα – Πλατεῖα Ἀγορᾶς – Μουσούρων –Ποτιέ – Καλλινίκου Σαρπάκη – Χάληδων ).

Τὴν 11:45 π.μ. περίπου θὰ τελεσθῇ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Μετά τήν Δοξολογίαν θὰ τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸ Ἡρῷον τῆς Πόλεως διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ κατάθεσις στεφάνων.

Ὁμοίως, τήν Τετάρτην  21 Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα καί ἀπό ὥραν 7:00 μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ μουσική ἐκδήλωσις πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Πατρίδος μας εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Χανίων, τῇ συνεργασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χανίων καί τοῦ Δήμου Χανίων.

Εἰς τὸν πάνδημον αὐτὸν ἑορτασμὸν τῆς Πολιούχου τῶνΧανίων καλοῦνται ὅπως συμμετάσχουν:

Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν, οἱ Φορεῖς, τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ Σωματεῖα τῆς Πόλεως καί οἱ Χορευτικοί Παραδοσιακοί Σύλλογοι.

Ἡ μαθητιῶσα καὶ ἡ σπουδάζουσα νεολαία μετὰ τῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν αὐτῆς.

Ὅλος ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.