Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Πρόγραμμα ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Πρόγραμμα ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

21η Νοεμβρίου 2021

Τὴν 21η  Νοεμβρίου ἡμέρα Κυριακή, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκουπανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πόλεώς μας, εἰς τὴν παλαιὰν Πόλιν τῶν Χανίων.

Ἡ 21η  Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 15-10-1965 σχετικὸν Διάταγμα τῆς Πολιτείας, ἔχει ὁρισθεῖ ὡς ἡμέρα ἐξαιρέσιμος διὰ τὴν Πόλιν τῶν Χανίων.

Λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Πολιούχου ὑπαγορεύεται γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν καταστημάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τῆς Πόλεως.

Τό Σάββατο 20 Νοεμβρίου καὶ ραν 6:00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, τὴν 9:00 μ.μ. ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ περὶ ὥραν 11:00 μ.μ. ἡ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὴν κυριώνυνον ἡμέραν, Κυριακήν 21ην Νοεμβρίου, ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου θὰ γίνῃ τὴν 6:45 π.μ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Τὴν 10:45 π.μ. περίπου θὰ τελεσθῇ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας καί ὥραν 12:00 θὰ τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸ Ἡρῷον τῆς Πόλεως διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ κατάθεσις στεφάνων.

Τήν Κυριακή στίς 17:00 θά ψαλλεῖ ὁ μεθέορτιος Ἑσπερινός.

Θά τηρηθοῦν τά μέτρα πού ἐπιτάσσει ἡ Πολιτεία διά τήν Πανδημίαν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ