Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Δωδεκαημέρου

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Δωδεκαημέρου

Α΄. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

23 Δεκεμβρίου Δευτέρα: 07.00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

( Ἐκκλησιασμός Σχολείων ).

24 Δεκεμβρίου Τρίτη: 06.00 Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μ. Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς τῶν                                              Χριστουγέννων καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

25 Δεκεμβρίου Τετάρτη: Τήν νύκτα τῆς παραμονῆς καί ὥρα 22:00 ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων καί ὥρα 05:00 ἡ Θ. Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἴς τινας Ναούς τῆς Μητροπόλεως.

 

26 Δεκεμβρίου Πέμπτη: Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) – Ἑορτή τῆς οἰκογενείας.

 

Β΄. Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες,

Θεὸς ὢν κατ’ οὐσίαν πολυέσπλαχνε Κύριε…».

(Ἀπὸ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς)

1 Ἰανουαρίου Τετάρτη: 07.30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

11.30 Δοξολογία διὰ τὸ νέον ἔτος εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Εἰσόδιων.

Γ΄ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

«Τὰ σύμπαντα σήμερον ἀγαλλιάσθω, Χριστὸς ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ»

(Ὕμνος ἐκ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς)

3 Ἰανουαρίου Παρασκευή: 06:00 Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων.

4 Ἰανουαρίου Σάββατο: 07:00 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

5 Ἰανουαρίου Κυριακή: Παραμονή τῶν Θεοφανείων 07.00 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ                               Χρυσοστόμου, Ἁγιασμὸς οἴκων καὶ λοιπῶν χώρων. 17:00 Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων.

6 Ἰανουαρίου Δευτέρα: Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

06.30 Ὄθρος, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου καὶ Ἁγιασμὸς τῶν  Θεοφανείων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.  Δαμασκηνοῦ.

10.30 –περίπου- μετάβασις μετὰ τῆς συνήθους ἐκκλησιαστικῆς πομπῆς καὶ τάξεως εἰς τὸ παλαιὸν Λιμάνι τῶν Χανίων, ὅπου θὰ γίνῃ ἡ κατάδυσις εἰς τὴν  θάλασσαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

7 Ἰανουαρίου Τρίτη: Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ

                                             εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

✣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Δαμασκηνός