Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Δωδεκαημέρου

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Δωδεκαημέρου

Α΄. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

23 Δεκεμβρίου Πέμπτη: 07.00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου              (Ἐκκλησιασμός Σχολείων).

24 Δεκεμβρίου Παρασκευή: 06.00 Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μ. Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

25 Δεκεμβρίου Σάββατο: Τήν νύκτα τῆς παραμονῆς καί ὥρα 22:00 ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων καί ὥρα 07:00 Ὄρθρος καὶ ΘείαΛειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ες τόν Ἱερόν Μητρόπολιτικόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

26 Δεκεμβρίου Κυριακή: Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) – Ἑορτή τῆς οἰκογενείας.

Β΄. Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες,

Θεὸς ὢν κατ’ οὐσίαν πολυέσπλαχνε Κύριε…».

(Ἀπὸ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς)

1 Ἰανουαρίου Σάββατο: 08.00 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

11.30 Δοξολογία διὰ τὸ νέον ἔτος εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶνΕἰσόδιων.  

           

Γ΄ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

«Τὰ σύμπαντα σήμερον ἀγαλλιάσθω, Χριστὸς ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ»

(Ὕμνος ἐκ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς)

5 ανουαρίου Τετάρτη: Παραμονή τῶν Θεοφανείων

06.00 π.μ. Ὄρθρος, Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν τῶν ΘεοφανείωνἙσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, Ἁγιασμὸς οκωνκαὶ λοιπῶν χώρων.

6 Ἰανουαρίου Πέμπτη: Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

06.30 Ὄθρος, Θεία Λειτουργία Ἰωάννου το Χρυσοστόμου καὶ Ἁγιασμὸς τῶν Θεοφανείων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

10.30 –περίπου- μετάβασις μετὰ τῆς συνήθους ἐκκλησιαστικῆς πομπῆς καὶ τάξεως εἰς τὸ παλαιὸν Λιμάνι τῶν Χανίων, ὅπου θὰ γίνῃ ἡ κατάδυσις εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

7 Ἰανουαρίου Παρασκευή: Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Δαμασκηνός

 

ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ 2021-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ