Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Πρόγραμμα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου!

Πρόγραμμα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου!

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

21η Νοεμβρίου 2017

 

Τὴν 21η Νοεμβρίου ἡμέρα Τρίτη, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πόλεώς μας, εἰς τὴν παλαιὰν Πόλιν τῶν Χανίων.

Ἡ 21η Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 15-10-1965 σχετικὸν Διάταγμα τῆς Πολιτείας, ἔχει ὁριστεῖ ὡς ἡμέρα ἐξαιρέσιμος διὰ τὴν Πόλιν τῶν Χανίων.

Λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Πολιούχου ὑπαγορεύεται γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν καταστημάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τῆς Πόλεως.

Τήν Δευτέραν 20 Νοεμβρίου καὶ ὥραν 6:00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, τὴν 9:00 μ.μ. ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ περὶ ὥραν 11:00 μ.μ. ἡ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὴν κυριώνυνον ἡμέραν, Τρίτην 21ην Νοεμβρίου, ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου θὰ γίνῃ τὴν 6:30 π.μ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουγίαν καὶ περὶ ὥραν 10:45 π.μ. θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς Πόλεως, ( Χάληδων – Πλατεῖα 1866 – Λεωφ. Κυδωνίας – Ν. Πλαστήρα – Πλατεῖα Ἀγορᾶς – Πλατεῖα Μαρκοπούλου – Τσουδερῶν – Ποτιέ – Καραολῆ Δημητρίου – Χάληδων ).

Τὴν 11:45 π.μ. περίπου θὰ τελεσθῇ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Μετά τήν Δοξολογίαν θὰ τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸ Ἡρῷον τῆς Πόλεως διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ κατάθεσις στεφάνων.

Ὁμοίως, τήν Τρίτην 21 Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα καί ἀπό ὥραν 7:00 μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ μουσική ἐκδήλωσις πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Πατρίδος μας εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Χανίων, τῇ συνεργασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χανίων καί τοῦ Δήμου Χανίων.

Εἰς τὸν πάνδημον αὐτὸν ἑορτασμὸν τῆς Πολιούχου τῶνΧανίων καλοῦνται ὅπως συμμετάσχουν:

Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν, οἱ Φορεῖς, τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ Σωματεῖα τῆς Πόλεως καί οἱ Χορευτικοί Παραδοσιακοί Σύλλογοι.

Ἡ μαθητιῶσα καὶ ἡ σπουδάζουσα νεολαία μετὰ τῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν αὐτῆς.

Ὅλος ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.

Διὰ τὸν ἑορτασμὸν παρακαλεῖται:

Ὁ ἀνώτατος Διοικητής Φρουρᾶς νά ρυθμίσῃ τὸ θέμα τῆς παρατάξεως τῶν Στρατιωτικῶν Ἀγημάτων.

Ὁ Δῆμος Χανίων νά μεριμνήσῃ διὰ τὸν σημαιοστολισμὸν τῶν ὁδῶν καὶ τῶν δημοσίων καταστημάτων τῆς Πόλεως.

Ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνσις Χανίων νά ἔχῃ τὸν λόγον εἰς τὰ θέματα τάξεως καὶ κυκλοφορίας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λιτανεύσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος καὶ τῶν λοιπῶν ἐκδηλώσεων καθώς καί τά μέτρα τάξεως ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ, καθώς καί τό ἀπόγευμα εἰς τήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν.

Αἱ Διευθύνσεις τῆς Ἐκπαιδεύσεως ὅπως τακτοποιήσουν τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν παιδιῶν τῶν Σχολείων μας εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν καὶ τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

23602219_859972507500225_238755386_n