Αρχική > Ροή Ειδήσεων > ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 2 ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 2 ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 2991                                        Χανιά,23 Δεκεμβρίου 2019

           

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

2 ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ

1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 23/2019ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν, τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 54τοῦ Ν. 4149/1961 «Περὶ καταστατικοῦ χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ τῶν ἄρθρων 3, 5, 15 καί 16 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης «Περὶ Ἐφημερίων καὶ Διακόνων» καὶ προκειμένου νὰ πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάςθέσεις Διακόνων τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίου Γεωργίου Κουρνᾶ Ἀποκορώνου (1 θέσις) καί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σταλοῦ Κυδωνίας (1 θέσις) καθώς καί τήν κενήν θέσιν ἱεροκήρυκος (1 θέσις) τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν. Χώρας Χανίωνκαλοῦμεν τοὺς βουλομένους καὶ ἔχοντας τὰ κανονικὰ καὶ νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τὰ ἀπαιτούμενα δικαιολογητικὰ διὰ τὴν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Χανίοις τῇ 23Δεκεμβρίου 2019.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ο ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Πλατεία Μητροπόλεως – Χανιά 73100 – Κρήτη • Τηλ.: 28210 27807 – Fax: 28210 27808

www.imka.gr • email: [email protected]