Αρχική > Ροή Ειδήσεων > ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 2010                                    Χανιά, 22 Σεπτεμβρίου 2023

 

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

’Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, προσφέρει (12) ὑποτροφίας ὕψους (2000 €) ἕκαστη διά το έτος 2023, ἀπό τό Κληροδότημα Παναγιώτας χας Ἀνιτσάκη, πού συμφώνως μέ τήν ἐπιθυμία τῆς διαθέτιδος θά πρέπει νά καλύπτουν ἀνάγκες ἐκπαιδεύσεως ἀπόρων κοριτσιῶν ἡλικίας12-18 ἐτῶν, τῆς περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, προκειμένου νά φοιτήσουν σέ Γυμνάσια καί Λύκεια τῶν Χανίων καθώς καί σέ εἰδικά σχολεῖα ἀτόμων μέ νοητική καθυστέρηση ἀλλά καί νά παρακολουθήσουν φροντιστήρια ξένων γλωσσν καί τῶν λοιπῶν μαθημάτων διά νά προετοιμαστοῦν διά τήν εἰσαγωγήν τους εἰς τά ΑΕΙ.

Αἰτήσεις συμμετοχῆς θά κατατίθενται εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐντός (20) ἐργασίμων ἡμερῶν ἤτοι μέχρι τήν 20ην Ὀκτωβρίου τ. ἔτους. Οὐδεμία αἴτησις θά γίνει δεκτή πέραν τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας.

Ἀπαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Βαθμολογική πρόοδος ἀπό τό Σχολεῖο πού φοιτᾶ ἡ μαθήτρια.
2. Πιστοποιητικό Οἰκογενειακῆς Κατάστασης.
3. Πιστοποιητικό ὑγείας ἀπό Νοσοκομειακό Ἰατρό, γιά μαθήτριες μέ εἰδικές ἀνάγκες.
4. Ἐκκαθαριστικόν τῆς Ἐφορίας ἔτους 2022 τοῦ Κηδεμόνα.
5. Βεβαίωσις μόνιμης κατοικίας, ἀπό οἰκεῖο Δῆμο ἤ ἠλεκτρονικῶς μέσω    (gov.gr).

            ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

      ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ἀντ. Γιάνναρη 2 – Χανιά 73100 – Κρήτη

Τηλ.: 28210 27807 κ’ 2821027821 – Fax: 28210 27808

www.imka.gr • email: imka@imka