Αρχική > Ροή Ειδήσεων > ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1605                                       Χανιά,28 Σεπτεμβρίου 2021

           

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

ΚΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 23/2021ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν, τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 54τοῦ Ν. 4149/1961 «Περὶ καταστατικοῦ χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ τῶν ἄρθρων 3, 5, 15 καί 16 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης «Περὶ Ἐφημερίων καὶ Διακόνων» καὶ προκειμένου νὰ πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήνθέσιν Διακόνου τς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Κουρνᾶ Ἀποκορώνου καλοῦμεν τοὺς βουλομένους καὶ ἔχοντας τὰ κανονικὰ καὶ νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τὰ ἀπαιτούμενα δικαιολογητικὰ διὰ τὴν κατάληψιν τῆς ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ο ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

              ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ