Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Συνοδικό Εγκύκλιο σημείωμα

Συνοδικό Εγκύκλιο σημείωμα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

            Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στό Ἡράκλειο στήν Τακτική κατ̉Ὀκτώβριο Συνεδρία Της, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3τοῦ Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», στίς 17, 27καί 30 Ὀκτωβρίου 2023, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εὐγενίου καί σχολήθηκεμέ τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διατάξεως.

            1.Ἡ Ἐκκλησία τς Κρήτης γιά τόν συνεχιζόμενο πόλεμο στή Μέση Ἀνατολή ἀποφάσισε νά ἀναπεμφθεῖ δέηση ὑπέρ τς εἰρήνης καί τς καταλλαγῆς, τήν Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, σέ ὅλες τίς Ἱερές Μονές καί τίς Ἐνορίες τς κανονικῆς Της δικαιοδοσίας.

          2. Ἐκκλησία Κρήτης κατανοώντας τὴν εὐαισθησία καὶ τοὺς φόβους τοῦ ποιμνίου Της,  ὡς θεσμικὸς ἐκφραστὴς τῆς συνείδησης τοῦ πληρώματός Της, μελέτησε σὲ βάθος τὸ ὅλο θέμα τῆς ἔκδοσης τῶν νέων ταυτοτήτων, μὲ τὴ συνδρομὴ νομικῶν καὶ εἰδικῶν ἐπιστημόνων,  καί καλεῖ τούς πιστοὺς νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν Ἐκκλησία.

              Ἡ περιρρέουσα ἀπὸ ὁρισμένους θρησκευτικούς κύκλους ἐσχατολογικὴ ἀναφορὰ περί «Ἀντιχρίστου» στίς νέες ταυτότητες δὲν βασίζεται στήν ρθόδοξη κκλησιολογία, καί μέ τίς ὑπερβολικές καὶ ἄκριτες ἀντιδράσεις ὑποβαθμίζει τὰ πραγματικὰ προβληματικὰ σημεῖα τῆς ὑφιστάμενης νομοθεσίας γιὰ τὰ δελτία ταυτοτήτων. Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος, Ἐπίσκοπος Λουγδούνων, ἤδη ἀπό τόν 2οαἰώνα, μᾶς διδάσκει ὅτι εἶναι ἀσφαλέστερο νάπεριμένεις τήν ἔκβαση τς προφητείας παρά νά καταστοχάζεσαι καί νά καταμαντεύεις, δηλαδή νά εἰκάζεις καί νά ὑποθέτεις ὀνόματος. Τό μυστήριο τς ἀνομίας, τοῦ ντιχρίστου, οὔτε ἔπαυσε, οὔτε θά παύσει νά διενεργεῖται στόν κτιστό τοῦτο κόσμο. Ὁ Νικητής, στό τέλος, θά εἶναι τό ἐσφαγμένο ἀρνίο, ὅπως ἀναφέρει ἡ  Ἀποκάλυψη. Ἡ προφητεία μέσα στό συγκλονιστικό Μυστήριο τς Ἐκκλησίας ὑπακούει στόν λόγο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ταν ρωτήθηκε ἀπό τούς Μαθητές Του, πότε θά τά κάνεις αὐτά, ἀπάντησε:«δέν εἶναι δικό σας θέμα νά γνωρίζετε τούς χρόνους ἤ τούς καιρούς, τούς ὁποίους ὁ Πατέρας ἔχει κάτω ἀπό τή δική Του ἐξουσία».

          Γιά τό νομοθετικό θέμα τῆς ἔκδοσης τῶν νέων  ταυτοτήτων πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτικαταδεικνύεται  διαχρονικὰ μία  θεσμικὴ τάση τῆς Πολιτείας   νὰ ἐπεκτείνει καὶ διευρύνει τὸ πεδίο τῶν στοιχείων ποὺ μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο θὰ ἀποθηκεύονται καὶ θὰ ἀνιχνεύονται στὶς νέες ταυτότητες καὶ στὰ ἠλεκτρονικὰ στοιχεῖα ἀποθήκευσής τους, μετατρέποντας τὸ δελτίο  ταυτότητας ἀπὸ μέσο ταυτοποίησης τοῦ προσώπου σὲ μέσο συλλογῆς ὁλοένα καὶ περισσότερο προσωπικῶν καὶ μάλιστα εὐαίσθητων δεδομένων. Οἱ ἐπιφυλάξεις μας αὐτὲς ἐπιβεβαιώνονται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρώτη σχετικὴ ὙπουργικὴἈπόφαση τοῦ ἔτους 2018 ἀκυρώθηκε, ἐν μέρει, ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ εἰδικότερα ὡς πρὸς τὸ μέρος τῆς διάταξης ποὺ καθόριζε  τὴ χρήση τῆς ταυτότητας ἀπὸ τοὺς πολίτες ς κάρτας ὑπηρεσιῶν ψηφιακῆς διακυβέρνησης.

          Στὴ συνέχεια δὲ, ἐνῶ ἡ Πολιτεία συμμορφούμενη  πρὸς τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕἐξέδωσε δύο Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις, κατὰ παράδοξο τρόπο διατήρησε ρύθμιση μὲ τὴν παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 1 τῆς Υ.Α.  8200/0-109568  (ΦΕΚ Β` 824/17.02.2023),  ἡ ὁποία ἀναφέρει κατὰ λέξη τὰ ἑξῆς:  «…ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».  Ἡ νομοτεχνικὰ αὐτὴ ἄστοχη διατύπωση ἐγείρει σοβαροὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὴν ἐμμονὴ τοῦ νομοθέτη νὰ περιλαμβάνει ἔστω καὶ εὐχολογικὰ καὶ μὲ μελλοντικὴ ρύθμιση τὴ δυνατότητα περαιτέρω προσθήκης διαφόρων στοιχείων καὶ προσωπικῶν δεδομένων ἀορίστως στὶς νέες ταυτότητες.

           Ἡ  Ἐκκλησία γνωρίζει τὴ θεσμικὴ ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας γιὰ τὴν ἔκδοση διοικητικῆς φύσεως ἐγγράφων, ὅπως εἶναι οἱ ταυτότητες, καθὼς καὶ τὴ δικαιοδοτική ἁρμοδιότητα τν δικαστηρίων γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν σχετικῶν νομοθετημάτων, ἐπιφυλάσσεται  ὅμως  τοῦ δικαιώματός Της, μέ βάση τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, νὰ ἀσκεῖ κριτικὴ ἢ καὶ νὰ ἀντιτίθεται ὅταν τό κρίνει ἀπαραίτητο, ὅπως κάθε λληνας πολίτης.

           Γιά ὅλα τά παραπάνω Ἐκκλησία Κρήτης προτίθεται νά διοργανώσει ἡμερίδα μέ θέμα:«Χριστιανισμός καί Τεχνολογία, παρόν καί μέλλον-ἐλευθερία τοῦ προσώπου-καλή καί κακή χρήση τς τεχνολογίας-ὅρια, κόκκινες γραμμές», στήν ὁποία θά καλέσει τήν Πολιτεία καί ἁρμόδιους, γιά τό θέμα αὐτό, ἐπιστήμονες γιά νά συζητήσει σχετικά μέ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου στό νέο ἠλεκτρονικόπεριβάλλον πού διαμορφώνεται, τίς προκλήσεις ἀπό τήν τεχνητή νοημοσύνη καί τήν προστασία τν προσωπικῶν δεδομένων τν πολιτῶν, κ.ἄ..

           Ἡ Ἱερά Σύνοδος παρακολουθεῖ τήν ἐξέλιξη τοῦ ὅλου θέματος καί θά ἐνημερώνει τό πλήρωμα τς Ἐκκλησίας, ὅποτε χρειάζεται.

       

πό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

2023-11-07(3)