Αρχική > Ανακοινώσεις > Απάντηση Ενορίας Κουνουπιδιανών για τα δημοσιεύματα στον Τύπο

Απάντηση Ενορίας Κουνουπιδιανών για τα δημοσιεύματα στον Τύπο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

Η Ενορία Κουνουπιδιανών, όπως και κάθε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και τις κείμενες διατάξεις και με γνώμονα το συμφέρον του τόπου, των ενοριτών και της κοινωνίας, αλλά και αυτού καθεαυτού του νομικού προσώπου, όπως εκ του νόμου υποχρεούται. Oι αποφάσεις και ενέργειες στις οποίες προέβη ακολούθησαν τις προβλεπόμενες και θεσμοθετημένες διαδικασίες. Έκαστο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ενεργεί και εκπροσωπείται από συγκεκριμένα όργανα. Έτσι και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας, αποφασίζει κυρίαρχα για όλα τα ζητήματα που το αφορούν, όπως μεταξύ άλλων και για την περιουσία της Ενορίας.  

Ως προς το συγκεκριμένο ακίνητο στην περιοχή Αγίου Ονουφρίου Κουνουπιδιανών και στη θέση “Κακό Κεφάλι” αποτελεί κληροδότημα και ανήκει κατά κυριότητα στην Ενορία. Μάλιστα, η Ενορία έχει ήδη παραχωρήσει τμήμα του στο Δήμο για την ανέγερση σχολείου. Και αντί ευγνωμοσύνης, εισπράττουμε σήμερα απαράδεκτες κατηγορίες. Ως προς το έτερο τμήμα του εν λόγω ακινήτου της Ενορίας, η αρχική απόφαση του προηγούμενου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο, ουδέποτε υλοποιήθηκε, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου, ο οποίος στη συνέχεια απαίτησε την δωρεάν μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα ολόκληρου του ακινήτου μας. Κατόπιν τούτου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ανακάλεσε την αρχική απόφασή του, όπως είχε κάθε δικαίωμα να πράξει.

Η δε διερευνητική προκήρυξη διαγωνισμού προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο πωλήσεως του ακινήτου και η τυχόν ύπαρξη αγοραστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την αξιοποίηση των εσόδων αποκλειστικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται με σαφήνεια στην Δημόσια Διαθήκη της διαθέτιδος Έλλης χας Ιωάννου Κοκογιαννάκη, προκρίθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, κατόπιν αξιολογήσεως όλων των παραμέτρων και ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών.  Η δε διακήρυξη που ακολούθησε δημοσιεύθηκε όπως προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος γνώριζε όλα τα ανωτέρω και ουδέν έπραξε. Σε κάθε περίπτωση, καμία μεταβίβαση του ακινήτου δεν έχει υλοποιηθεί.

Είναι αυτονόητο ότι η Ενορία, διά των οργάνων της και σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα και αρχή, θα πράξει τα νόμιμα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της διαθήκης και η κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου της, όπως αυτή κυρίαρχα θα κρίνει, με αποκλειστικό γνώμονα το καλό εν γένει της ενορίας, του τόπου και της κοινωνίας και τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομιμότητα και τις κείμενες διατάξεις.

Είναι γνωστές στην κοινωνία των Χανίων οι φιλανθρωπικές δράσεις της τοπικής Εκκλησίας (παραχωρήσεις για σχολεία, σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Νοσοκομείο, χώροι άθλησης, εκκλησίες, συσσίτια κλπ) και ως εκ τούτου, δεν αντιλαμβανόμεθα τις αιχμές των πρόσφατων δημοσιευμάτων.

Εφόσον λοιπόν γνωρίζει ο Δήμος όλο αυτό το έργο μας προς όφελος των πολιτών και δημοτών της πόλεως των Χανίων και όχι μόνον, θα έπρεπε αν μη τι άλλο να μας συνδράμει στο έργο μας αυτό. Έχει ζητηθεί από το Δήμο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη νομιμοποίηση του δρόμου που εισέρχεται εντός του ως άνω ακινήτου της Ενορίας για να εξυπηρετηθεί το σχολείο, για λόγους ασφάλειας, τάξης και νομιμότητας, πλην όμως δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Ζητούμε λοιπόν διά μίαν εισέτι φοράν να το πράξει.

Πρόθεσή μας και βούλησή μας, τόσο της Ενορίας Κουνουπιδιανών όσο και εν γένει της τοπικής Εκκλησίας, είναι να έχουμε πάντοτε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Χανίων και όλους του φορείς για το καλό της κοινωνίας. Αντιπαρερχόμεθα δε τα πάσης φύσεως κακεντρεχή και αβάσιμα σχόλια και δημοσιεύματα και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

Εκ της Ενορίας