Αρχική > Εγκύκλιοι (σελίδα 10)

Εγκύκλιοι

ΝΕΑ ΚΥΑ 12/4/21

Η υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1441/10-4-2021 τ’ Β’) παράταση στα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Δευτέρα 19Απριλίου 2021» ευρίσκεται ανηρτημένη εις την ιστοσελίδα μας (password: imka2020) προς μελέτη και υποχρεωτική εφαρμογή. Σας υπενθυμίζουμε ότι …

Περισσότερα »