Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Καί αἱ Μινωϊκαί Γραμμαί κοντά μας

Καί αἱ Μινωϊκαί Γραμμαί κοντά μας

​Εἰς τήν ἀλυσίδαν τῶν φιλανθρώπων καί φιλοπτώχων προσώπων  καί φορέων πού ἀπαρτίζουν τοῦς κρίκους της, προστέθηκε πλέον ὡς μόνιμος καί σταθερός της ὑποστηρικτής καί ὁ ὃμιλος τῶν Μινωικῶν Γραμμῶν μέ τήν χορηγίαν σεβαστοῦ ὑψηλοῦ ποσοῦ διά τό κεντρικόν συσσίτιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

​Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἀποδεχόμενη μέ ἀνακούφισιν καί αὐτήν  τήν προσφοράν καί τόσες ἄλλες πιό πρίν ἀπό τίς Μινωικές Γραμμές, εὐχαριστεῖ καί εὐγνωμονεῖ τήν ἑταιρείαν διότι μέ αὐτόν τόν τρόπον θά παραταθεῖ ἡ συνέχεια αὐτοῦ τοῦ πολυτίμου καί εὐλογημένου ἒργου μέ ἀποδέκτες χιλιάδας συμπολιτῶν μας πού τροφοδοτοῦνται ὃλα αὐτά τά χρόνια τῆς οἰκονομικῆς καί πνευματικῆς κρίσεως.

​Εὐχόμεθα καί αὐτή ἡ εὐεργεσία νά ἀποτελέσῃ ἀφορμήν νά χαροῦν λίγο οἱ στερημένοι συνάνθρωποι μας πού ἒχουν ἀνάγκην δοξάζοντας τόν Θεόν πού ὑπάρχουν ἄνθρωποι καί ἑταιρείες ἀκόμη μέ εὐαισθησίες.