Αρχική > Ροή Ειδήσεων > ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

​Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την παραχώρηση και εν συνεχεία αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας της,εκτάσεως 111 στρεμμάτων (111.023,92 τ.μ) στην περιοχή των ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ και στη θέση ΜΑΡΕΣ-ΚΟΡΑΚΙΩΝ των Χανίων (νοτίως της οδού Χανίων-αεροδρομίου, έναντι των κτημάτων του Πολυτεχνείου). 

Η δραστηριότητα που θα ασκηθεί στο ακίνητο θα πρέπει να συνάδει με το έργο, τα ήθη και τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παράλληλα θα πρέπει να εξυπηρετεί τον κοινωνικό σκοπό της ΙεράςΜητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της περιοχής των Χανίων και ευρύτερα της Κρήτης, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής/υλοποίησης, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας της επένδυσης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε 33 συναπτά έτη (με δυνατότητα παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής παραχώρησης, για δύο ακόμα περιόδους 33 ετών, δηλαδή δυνητικά μέχρι 99 έτη). Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικώς ο διαγωνισμός, θα αναλάβει δυνάμει συμβάσεως, που θα υπογραφεί σε τρίτο στάδιο, την ανέγερση με δικούς του πόρους κτιριακής υποδομής εντός του ως άνω ακινήτου.

Η αξιολόγηση θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια: • Σε 1ο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχήςκαι περιληπτική πρόταση για την αξιοποίηση του ακινήτου καθώς και οικονομική προσφορά.• Όσες από τις παραπάνω προτάσεις γίνουν αποδεκτές θα κληθούν οι προκριθέντες ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας που περιλαμβάνει την υποβολή πρότασης που συνίσταται σε αναλυτική πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου καθώς και δεσμευτική οικονομική προσφορά.

Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, συσταθείσα από την Ι.Μ.Κ.Α. θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προσφορών σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού και την τελική ανάδειξη του υποψηφίου πλειοδότη στον οποίο θα παραχωρηθεί το ακίνητο και ο οποίος θα αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι την ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος με δικές του δαπάνες και την εν συνεχεία λειτουργία αυτού.

Τα έγγραφα της πρόσκλησης, η ακριβής τοποθεσία του ακινήτου, αλλά και οι αναλυτικοί όροι της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, είναι ελεύθερα και δωρεάν διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδαςτης Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου στη διεύθυνση www.imka.gr• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ.Κ.Α επί της οδού Πλατεία Πατριάρχου Αθηναγόρα (Μητροπόλεως), Χανιά, ΤΚ 73134• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοικαλούνται όπως απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ι.Μ.Κ.Α., επί της Πλατείας Πατριάρχου Αθηναγόρου, Χανιά, TK: 73100, Τηλ: 28210 27807, Fax: 28210 27808, Email Γραμματείας: [email protected]

Η παρούσα Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους προς γνώση και ενέργεια.

Χανιά, 13/09/2019 

Ο Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

Δημοσίευση• Στον πίνακα ανακοινώσεων της Ι.Μ.Κ.Α• Στην ιστοσελίδα της Ι.Μ.Κ.Α • Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.• Σε μια εφημερίδα των Χανίων ευρείας κυκλοφορίας• Σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της Περιφέρειας Κρήτης• Σε  δύο εφημερίδες ευρείας πανελλήνιας κυκλοφορίας