Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Πρόγραμμα Έ Χαραλάμπειων

Πρόγραμμα Έ Χαραλάμπειων

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

Ἱερὰ Μητρόπολις Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου

Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν

Ε’ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΑ 2021

(06 Φεβρουαρίου – 14 Φεβρουαρίου)

EΝΑΡΞΙΣ Ε’ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΩΝ

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, Ἁγιασμὸςμετὰ προσκυνήσεως Ἱερῶν Λειψάνων, εἰς τὸνἹερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

4:00 μ.μ.Τρισάγιον εἰς τὸ κοιμητήριον τῆς ἉγίαςΦωτεινῆς Χαλέπας, ἐπὶ τῷ μνήματι τοῦἐμπνευστοῦ τῶν Χαραλάμπειων, Πρωτ. Ἐμμανουὴλ Γεωργιακάκη.

5:00 μ.μ. Πανηγυρικὸς Ἑσπερινς ἐπὶ τῇ ἑορττοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Γεωργίου Διβόλη, εἰς τὸν ἹερὸνΝαὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

Κυριακ 7 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, ἐπὶ τῇ ἑορτ τοῦ τοπικοῦ ἉγίουΓεωργίου Διβόλη, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἉγίουΧαραλάμπους.

5:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἉγίουΧαραλάμπους.

6:00 μ.μ. Διαδικτυακὴ Ὁμιλία ὑπὸ τοῦΑἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ.  Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, Ἐφημερίου τοῦ Ἁγίου ἘλευθερίουἈχαρνῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «Ἡ Κατήχηση στὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας».

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, εἰς τὸνἹερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

5:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὸν Εὐχέλαιον εἰς τὸνἹερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία μετὰΘείου Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ ἈρχιερατικοῦἘπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶἈποκορώνου, πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Περάκη, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναν ἉγίουΧαραλάμπους.

5:00 μ.μ. –  Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινόςστὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναόν χοροστατοῦντος τοῦΘεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶΣταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶνΤζαγκαρόλων, κ. Δαμασκηνοῦ.

08:00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκλησις τοῦ ἉγίουΧαραλάμπους εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἉγίουΧαραλάμπους.

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὸνἹερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

5:00 μ.μ. – Μεθεόρτιος Ἑσπερινὸς μετὰκτητορικοῦ μνημοσύνου καὶ Ἱερὰ Παράκλησις τοῦἉγίου Χαραλάμπους, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἉγίουΧαραλάμπους.

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, εἰς τὸνἹερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

5:00 μ.μ.Ἑσπερινός εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἉγίουΧαραλάμπους.

6:00 μ.μ.Διαδικτυακὴ Ὁμιλία ὑπὸ τοῦΑἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ.  ΘεμιστοκλέωςΜουρτζανού, Γενικοῦ ρχιερατικοῦ πιτρόπου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, μὲ θέμα «Οἰκογένεια καὶ Πνευματικότητα στὶς μέρες μας».

Παρασκευὴ 12 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, εἰς τὸνἹερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

5:00 μ.μ.Ἑσπερινός εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἉγίουΧαραλάμπους.

6:00 μ.μ.Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ πρωτ. ΜιχαὴλΒλαβογιλάκη, ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου Γ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, τῆς ἹερᾶςΜητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, μὲθέμα «κλῆρος εἰς τὴν προετοιμασίαν καὶ εἰς τὰγεγονότα τοῦ πρώτου τριμήνου τῆς ἐπαναστάσεωςτο 1821 εἰς τὴν Κρήτην»

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τῶνἈποστολικῶν Διαταγῶν, ἱερουργοῦντος τοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καὶἈποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, εἰς τὸν Ἱερὸν ΝαὸνἉγίου Χαραλάμπους.

5:00 μ.μ.Ἑσπερινός εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἉγίουΧαραλάμπους.

Κυριακὴ 14 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸνἹερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαραλάμπους.

ΑΥΛΑΙΑ Ε’ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΩΝ

Σημ. : Εἰς περίπτωσιν διαφοροποιήσεως τοῦπρογράμματος θὰ γίνεται ἐνημέρωσις ἐγκαίρως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ ἔσοδα ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν σειρὰν τῶνἐκδηλώσεων «Ε΄ Χαραλάμπεια», θὰ συνδράμουν εἰς τὴνσυνέχισιν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας μας, ὅπως ἐπίσης μέρος τῶν ἐσόδων θὰ διατεθῇ εἰς τὴνσυνέχισιν τοῦ πολυδάπανου ἀνακαινιστικοῦ ἔργου ποὺἀφορὰ τὸ στολίδι τῆς ἐνορίας μας, τὸν κεντρικόν μας Ναόν, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει διαφύγει ἀπὸ τὶς ἀδυσώπητεςδιαθέσεις τοῦ χρόνου καὶ τῆς φθορᾶς ποὺ αὐτὸς ἐπιφέρει.