Αρχική > Ροή Ειδήσεων > ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΕΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 18/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΕΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 18/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1186                                               Χανιά, 26 Ἰουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΚΕΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 18/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν, τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 54 τοῦ Ν. 4149/1961 «Περὶ καταστατικοῦ χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης «Περὶ Ἐφημερίων καὶ Διακόνων» καὶ προκειμένου νὰ πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τῶν Ἐνοριῶν Λούλου-Παναγιᾶς Ἀλετρουβαρίου Κυδωνίας Χανίων καλοῦμεν τοὺς βουλομένους καὶ ἔχοντας τὰ κανονικὰ καὶ νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τὰ ἀπαιτούμενα δικαιολογητικὰ διὰ τὴν κατάληψιν τῆς ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.
Ἐν Χανίοις τῇ 26ῃ Ἰουνίου 2017.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Πλατεία Μητροπόλεως – Χανιά 73100 – Κρήτη • Τηλ.: 28210 27807 – Fax: 28210 27808
www.imka.gr • email: [email protected]