Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης στο Ρέθυμνο!

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης στο Ρέθυμνο!

Πανηγυρικά και με λαμπρότητα τιμήθηκε η Αγία Ειρήνη στο ιστορικό Μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής,  Παρασκευή 5 Μαΐου, τελέσθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνού και συλλειτουργούντος του οικείου Μητροπολίτου  Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου.

Μα­ζί τους συλ­λει­τούρ­γη­σαν ο Παν. Αρ­χιμ. Χρυ­σό­στο­μος Κου­λου­ρι­ώ­της, ο Παν. Αρ­χιμ. Α­θα­νά­σι­ος Κα­ρα­χά­λι­ος, Πρω­το­σύγ­κελ­λος της Ιε­ρας Μη­τρο­πό­λε­ως Λάμ­πης, Συ­βρί­του και Σφα­κί­ων, και άλ­λοι κλη­ρι­κοί.

   Στην Θεί­α Λει­τουρ­γί­α πα­ρέ­στη­σαν η Αν­τι­πε­ρι­φε­ρει­άρ­χης της Πε­ρι­φε­ρει­α­κῆς Ε­νό­τη­τος Ρε­θύ­μνης κ. Μαί­ρη Λι­ο­νή, ο Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης και πολ­λοί πι­στοί, με­τα­ξύ των οποί­ων  προ­σκυ­νη­τές  από την Μητρόπολη μας με  ε­πι­κε­φα­λής  τον Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο μας Αρ­χιμ. Δα­μα­σκη­νό Λι­ο­νά­κη.

   Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Ποιμενάρχης μας  αναφερόμενος στην αξία που έχει η υπομονή και η καρτερικότηκα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Αγίων Μαρτύρων οι οποίοι έλαβαν τον δίκαιο στέφανο του Μαρτυρίου από τον αγωνοθέτη Χριστό.

   Τέλος  με­τά την α­πό­λυ­ση της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ο Σεβασμιώτατος Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ.κ. Ευγέ­νι­ος ευχα­ρί­στη­σε θερ­μά τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό  και  τούς Πρω­το­συγ­κέλ­λους π. Δα­μα­σκη­νό και π. Αθανάσιο, γι­α την τι­μη­τι­κή συμ­με­το­χή τους στην Πα­νή­γυ­ρη, τους Αρ­χον­τες του τό­που καί τους πι­στούς που και εφέ­τος εγι­ναν συ­νε­ορ­τα­στές και συγ­κοι­νω­νοί στην χα­ρά και στην Χά­ρη της Α­γί­ας Ειρή­νης κα­τά την εύ­ση­μο αυ­τή η­μέ­ρα γι­α το ι­στο­ρι­κό Μο­να­στή­ρι της.

Φωτ. και πληροφ. υλικό από την ιστοσελίδα www.imra.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ